کلمه ارواح خبیث به گوش خیلی از ما خورده است. اینکه آن‌ها در کمین انسان قرار می‌گیرند یا خیر از موضوعاتی است که جای بحث دارد. به هر حال عکس‌های گرافیکی زیر در این راستا هستند. 

اینکه آیا ارواح خبیث وجود دارند یا خیر؟ یک بحث علمی است و در این مقال نمی‌گنجد. اما وجود جن از مسلمات است و شاید در برخی و احتمالا در بیش‌تر موارد وجود جن با روح اشتباه گرفته شده است.

در واقع جن‌ها این قدرت را دارند که خود را به هر شکلی در بیاورند و سوژه خود را تحت تاثیر بگذارند. از این رو انسان همواره این خطر را در کمین خود دارد که مورد حمله جن قرار بگیرد.

اما آیا انسان قدرت مقابله با جن را دارد یا خیر؟ بحثی است که باید اهل علم به آن پاسخ دهند. ولی با توجه به خصوصیات انسان و ظرفیت وجودی او این امکان هست که با جن مقابله کند.

سوژه این پست ارواح خبیث و وجود آن‌ها در پیرامون انسان است که برای او کمین گرفته‌اند. گاهی انسانی در خیابان و یا پارک قدم می‌زند و یا اینکه دوچرخه سواری می‌کند و بدون آنکه متوجه باشد در محاصره ارواح قرار می‌گیرد.

در عکس‌های گرافیکی زیر سعی شده با تکنیک‌های گرافیکی علاوه بر واقعی نمود کردن آن‌ها جنبه ترسناک هم داشته باشند تا منظور مطلب به خوبی منعکس شود.

البته اینکه تا چه میزان در این امر موفق بوده باشیم به نظر بینندگان آن بستگی دارد. هر کس ممکن است سلیقه و نظر و عقیده خود را داشته باشد که می‌تواند در پختگی عکس‌های بعدی کمک فراونی باشد. همچنین سایر عکس‌های گرافیکی را می‌توانید در اینجا دنبال کنید.

 

انسان و ارواح خبیث پبرامون او

 

عکس گرافیکی ترسناک از روح خبیثه در کمین انسان