لیگ برتر بیستم ایران قرعه کشی شد و طی آن برنامه بازی های سپاهان، تراکتور ، پرسپولیس و استقلال مشخص گردید.

در حالی که کم‌تر از دو ماه از پایان لیگ برتر فرسایشی نوزدهم می‌گذرد، امروز قرعه کشی فصل جدید برگزار شد و تیم‌های حاضر در مسابقات حریفان خود را شناختند.

در مهم ترین بازی های نیم فصل اول باید به دربی پرسپولیس و استقلال در هفته هشتم، فولاد و استقلال در هفته دوم، تراکتور و سپاهان هفته سوم، پرسپولیس و سپاهان هفته هفتم، تراکتور و استقلال هفته یازدهم، تراکتور و پرسپولیس هفته چهاردهم و سپاهان و استقلال در هفته پانزدهم اشاره کرد.

نکته قابل توجه برنامه لیگ برتر در فصل جدید سه بازی بسیار سخت پرسپولیس در هفته‌های منتهی به فینال لیگ قهرمانان آسیا است که در نوع خود جالب خواهد بود.

البته باید دید زمان بندی نهایی مسابقات در هفته های مختلف لیگ برتر چگونه است و آیا مسابقات طبق روال از پیش تعیین شده پیش می‌رود یا خیر؟

پرسپولیس در هفته ششم با ذوب آهن رو به رو شده، هفته هفتم به مصاف سپاهان می‌رود و هفته هشتم و به فاصله چند روز (تخمینی) تا فینال لیگ قهرمانان آسیا حساس‌ترین بازی فصل را مقابل استقلال برگزار خواهد کرد.

در اینجا بخوانید و حل کنید:

برنامه کامل لیگ برتر بیستم در نیم فصل اول به قرار زیر است:

هفته اول؛

گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان
سایپا تهران – پرسپولیس
شهرخودرو مشهد – ماشین‌سازی تبریز
استقلال – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – پیکان
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

هفته دوم؛

سپاهان – آلومینیوم
نساجی – تراکتور
فولاد – استقلال
نفت مسجدسلیمان – سایپا
مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان
پیکان – شهرخودرو
ماشین‌سازی – ذوب آهن
پرسپولیس – صنعت نفت

هفته سوم؛

تراکتور – سپاهان
گل‌گهر – فولاد خوزستان
سایپا – نساجی
شهرخودرو – صنعت نفت آبادان
استقلال – ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
ذوب آهن – پیکان
آلومینیوم – مس رفسنجان

هفته چهارم؛

سپاهان – سایپا
مس رفسنجان – تراکتور
فولاد – آلومینیوم
ماشین‌سازی – گل‌گهر
پرسپولیس – شهرخودرو
پیکان – استقلال
نساجی – نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن

هفته پنجم؛

نفت مسجدسلیمان – سپاهان
تراکتور – فولاد خوزستان
سایپا – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – پیکان
ذوب آهن – شهرخودرو
آلومینیوم – ماشین‌سازی
استقلال – صنعت نفت آبادان
نساجی – پرسپولیس

هفته ششم؛

سپاهان – نساجی
ماشین‌سازی – تراکتور
فولاد – سایپا
صنعت نفت آبادان -گل‌گهر
شهر خودرو – استقلال
پرسپولیس – ذوب آهن
پیکان – آلومینیوم
مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

هفته هفتم؛

پرسپولیس – سپاهان
تراکتور – پیکان
نفت مسجدسلیمان – فولاد
سایپا – ماشین‌سازی
گل‌گهر – شهرخودرو
ذوب‌آهن – استقلال
آلومینیوم – صنعت نفت آبادان
نساجی – مس رفسنجان

هفته هشتم؛

مس رفسنجان – سپاهان
صنعت نفت آبادان – تراکتور
فولاد – نساجی
پیکان – سایپا
ذوب آهن – گل‌گهر
شهرخودرو – آلومینیوم
ماشین‌سازی – نفت مسجدسلیمان
استقلال – پرسپولیس

هفته نهم؛

سپاهان – فولاد
تراکتور – شهرخودرو
سایپا – صنعت نفت آبادان
گل‌گهر – استقلال
نساجی – ماشین‌سازی
پرسپولیس – مس رفسنجان
نفت مسجدسلیمان – پیکان
آلومینیوم – ذوب آهن

هفته دهم؛

ماشین‌سازی – سپاهان
ذوب آهن – تراکتور
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
شهرخودرو – سایپا
گل‌گهر – پرسپولیس
استقلال – آلومینیوم
پیکان – نساجی
صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان

هفته یازدهم؛

پرسپولیس – فولاد
آلومینیوم – گل‌گهر
نفت مسجدسلیمان – شهرخودرو
مس رفسنجان – ماشین‌سازی
تراکتور – استقلال
سپاهان – پیکان
سایپا – ذوب آهن
نساجی – صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم؛

صنعت نفت آبادان – سپاهان
گل‌گهر – تراکتور
ماشین‌سازی – فولاد خوزستان
استقلال – سایپا
آلومینیوم – پرسپولیس
شهرخودرو – نساجی
ذوب آهن – نفت مسجدسلیمان
پیکان – مس رفسنجان

هفته سیزدهم؛

سایپا – گل‌گهر
سپاهان – شهرخودرو
پرسپولیس – ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان – استقلال
فولاد – پیکان
تراکتور – آلومینیوم
نساجی – ذوب آهن
مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم؛

ذوب آهن – سپاهان
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان
آلومینیوم – سایپا
پیکان – ماشین‌سازی
تراکتور – پرسپولیس
استقلال – نساجی
گل‌گهر – نفت مسجدسلیمان
شهرخودرو – مس رفسنجان

هفته پانزدهم؛

سایپا – تراکتور
نساجی – گل‌گهر
فولاد خوزستان – شهرخودرو
سپاهان – استقلال
پرسپولیس – پیکان
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم
مس رفسنجان – ذوب آهن
ماشین‌سازی – صنعت نفت آبادان

همچنین بازی های نیم فصل دوم هم همانند هفته های اول تا پانزدهم بوده و فقط جای میزبان و میهمان تغییر می‌کند.

بنابراین دربی برگشت پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و سوم برگزار خواهد شد.

 

کوئیزهای رافان نیوز در اینجا