زندگی گیاهان مانند جانوران دارای حیات است که می‌توان در قالب عکس خنده‌دار تصویری جالب و طنز از درختان را به نمایش گذاشت و گوشه‌ای از این زندگی را نشان داد.

گیاهان هم مانند جانوران دارای حیات هستند و نفس می‌کشند و حتی می‌میرند و احساس دارند. نکته جالب توجه از زندگی آنان می‌تواند عکس‌العمل‌های آن‌ها نسبت به یکدیگر باشد.

عکس‌العملی که هر چند از چشم ما انسان‌ها به دور است، اما هیچ بعید نیست که نزدیک به آن چیزی باشد که جانوران انجام می‌دهند. مثلا دست به کمر ایستادن و ژست گرفتن!

غر زدن و ناراحت شدن، خندیدن و خوشحال شدن! همه این‌ها می‌تواند در زندگی گیاهان هم باشد و از طریق صداهایی که از خود بروز می‌دهند به آن برسند.

در اینجا هم سعی شده تصویری از این زندگی درختان به بیانی جالب و طنز با طرح ژست‌های انسانی که نمود خنده‌دار داشته باشد، نمایش داده شود.

دو عکس جالب و طنز و بنوعی خنده‌دار زیر، گوشه‌ای از احساسات و عواطفی هستند که در زندگی جانوری وجود دارند و دیده می‌شوند و تحقیقات بشر نشان داده که در زندگی گیاهی نیز وجود دارد، هر چند که غیر طبیعی به نظر می‌رسد.

فرض کنید چند درخت در حال صحبت کردن با هم هستند که یکی دست به کمر و عصبی برای آن دوی دیگر صحبت می‌کند و شاید هم اولدرم – بولدروم می‌کند. واکنش آن دوی دیگر در برخورد با او جالب توج است.

یکی از حرف‌های او خنده‌اش گرفته و دیگری حتما در دل خود می‌گوید که چقدر ورِ زیادی می‌زند. حرف‌های مفت او کی تمام خواهد شد! دلمان از سر رفت(حوصله مان سر رفت)!.

آن یکی همچنان حرف می‌زند و ژست می‌گیرد و فیگور می‌آید و حوصله برای دیگر درختان نگذاشته است. به هر حال این هم می‌تواند برای زندگی گیاهان مجسم شود، مگر غیر از این است!….

 

عکس جالب و خنده‌دار از زندگی درختان

 

تصویری جالب و طنز از درختان در قالب عکس خنده‌دار از زندگی گیاهان

 

 

 

 

 

 

عکس‌های طنز و سرگرمی رافان‌نیوز