تمرین پرسپولیس امروز تحت تاثیر جشن کریسمس برای رادوشوویچ قرار داشت، جایی که یحیی گل محمدی و بازیکنان پرسپولیس سال نو میلادی را به سنگربان مسیحی سرخ ها تبریک گفتند.

بحران کرونا اگر چه جسم فیزیکی آدم ها را از هم دور کرده است، اما به نظر می رسد که روح و دل مردم سراسر جهان با مذاهب مختلف به هم نزدیک تر شده است.

امسال سال ویژه‌ای برای مسیحی های سراسر دنیا بود و بحران کرونا اجازه گردهمایی های بزرگ را به آن در آستانه سال نو میلادی و جشن های کریسمس نداد.

از این رو بود که بسیاری از ستاره های مطرح فوتبال دنیا جشن کریسمس خانوادگی خود را به اشتراک گذاشتند تا از این طریق پیام مهر و محبت را به سایر همکیشان خود ارسال کرده باشند.

در این بین نیز مسلمانانی نظیر محمد صلاح نیز بودند که همپا با مسیحی ها به جشن کریسمس پرداختند تا نشان دهند که مسلمانان احترام ویژه‌ای برای آداب و رسوم و عقاید سایر مذاهب قائل هستند.

در اینجا ببینید:

این امر پسندیده در تمرین امروز پرسپولیس هم دیده شد و یحیی گل محمدی و بازیکنان مسلمان پرسپولیس در جشن کریسمس رادوشوویچ سنگربان مسیحی سرخ ها سهیم شده و با اهدای گل و لوح یادبود جشن سال نو را به او تبریک گفتند.

یحیی گل محمدی در یکی دو روز اخیر اقدامات اخلاقی بسیار پسندیده‌ای انجام داده تا نشان دهد که در فوتبال تنها تخصص و دانش فنی و پیروزی در مسابقات اهمیت ندارد، بلکه باید به مسائل اخلاقی و فرهنگی نیز پرداخت.

سرمربی پرسپولیس دیروز با حضور در خانه هوادار فقید پرسپولیس که پس از شکست سرخ ها در فینال آسیا در اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده بود، مدال نقره خود در آسیا را به فرزند او تقدیم کرد و از خانواده این هوادار پرسپولیس دلجویی نمود.

به امید اینکه این قبیل اقدامات شایسته نتنها توسط یحیی گل محمدی ادامه داشته باشد، بلکه به دیگر ستاره های و بازیکنان و مربیان مطرح فوتبال کشور و حتی سایر بخش ها نیز منتقل شود.

تمرین پرسپولیس و جشن کریسمس برای رادوشوویچ

 

 

کوئیزهای رافان نیوز در اینجا