تیم ملی اسپانیا در آغاز یورو ۲۰۲۰ مقابل سوئد با وجود حملات متعدد به تساوی بدون گل رضایت داد.

تیم ملی اسپانیا در اولین بازی خود در یورو ۲۰۲۰ از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه ۲۴ خرداد به دیدار سوئد رفت.

شاگردان انریکه از همان ابتدا توپ و میدان را در اختیار گرفتند و بر سوئد مسلط بودند.

اسپانیا در حالی که نمی توانست دروازه سوئد را تهدید کند، دقیقه ۳۸ با استفاده از اشتباه مدافعین حریف در آستانه باز کردن دروازه این تیم قرار گرفت.

اما موراتا قدر این فرصت را ندانست و در موقعیتی عالی را به بیرون زد.

در اینجا بخوانید:

سه دقیقه بعد این بار نوت سوئد بود که در آستانه باز کردن دروازه حریف قرار بگیرد، اما ضربه مهاجم این تیم با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد و گل نشد.

با آغاز نیمه دوم، اسپانیا روند نیمه اول را تکرار کرد و سعی داشت با حملات پرتعداد روزنه نفوذی در دفاع منسجم سوئد پیدا کند.

دقیقه ۹۰ اولسن سنگربان سوئد با واکنشی عالی ضربه بازیکن تیم اسپانیا را دفع کرد.

موقعیت های تیم ملی اسپانیا راهی به دروازه سوئد پیدا نکرد و در نهایت این تیم در آغاز یورو ۲۰۲۰ مقابل سئد با تساوی بدون گل متوقف شد.