تیم ملی امید ایران به اهلش رسید، گزافه نیست چرا که مهدی مهدوی کیا با انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی المپیکی های فوتبال ایران مسئولیت هدایت جوانان ایرانی تا رسیدن به المپیک ۲۰۲۴ پاریس را برعهده گرفت.

تیم المپیک ایران از زمانی که با تصمیم فیفا حضور تیم های زیر ۲۳ ساله ها در مسابقات فوتبال المپیک بر قرار شده است، نتوانسته به این مسابقات صعود کند.

در واقع تیم ملی امید ایران همواره در آستانه مسابقات جمع شده و تازه سرمربی خود را شناخته است و دست آخر هم در صعود ناکام مانده است.

هر چند این ناکامی هر دوره به یک شکل اتفاق افتاده است، اما دلیل اصلی آن را بدون شک باید در سوء مدیریت جست و جو کرد.

در اینجا بخوانید:

با این حال در دوره ریاست شهاب الدین عزیزی خادم به نظر می رسد که شرایط تغییر کرده است و فدراسیون جدید قصد دارد، رویه را تغییر دهد.

از این رو و در حالی که چند مدتی است، مهدی مهدوی کیا به عنوان گزینه اصلی فدراسیون برای هدایت تیم ملی امید ایران مطرح شده، او امروز رسما قرارداد خود با فدراسیون را امضا کرد.

با این قرارداد مهدی مهدوی کیا سه سال فرصت دارد تا با کشف، انتخاب و پرورش بازیکنان جوان فوتبال ایران یک تیم المپیک قدرتمند برای صعود به مسابقات ۲۰۲۴ پاریس بسازد.

از طرفی به این نکته هم باید اشاره کرد که اولین تورنمنت مهم پیش روی مهدوی کیا در قامت سرمربی تیم ملی امید ایران مسابقات آسیایی ۲۰۲۲ بوده که قرار است در هانگ ژو چین برگزار شود.

به امین اینکه مهدی مهدوی کیا بتواند طلسم صعود فوتبال المپیک ایران را شکسته و برای اولین بار این تیم همیشه مظلوم را راهی مسابقات مهم المپیک کند.