تیم ملی والیبال ایران با بازگشت سعید معروف در لیگ ملت های ۲۰۲۱ به پیروزی ۳-۰ و شیرین مقابل هلند دست یافت و امیدها را به آینده خود با جوان ها افزایش داد.

لیگ ملت های والیبال وارد سومین روز خود شد و والیبال ایران روز خوبی را سپری کرد.

آلکنو سرمربی کارکشته و روس تیم ملی ایران که به این مسابقات به درستی به چشم بازی های تدارکاتی نگاه می کند، سعی کرد به جوان ها میدان داده و آن ها را آماده بازی های حساس المپیک کند.

در دیدار تیم ملی ایران و هلند سعید معروف که دو بازی اول را به دلیل سرماخوردگی از دست داده بود، حضور کوتاهی داشت.

معروف در دقایق کوتاهی که توسط آلکنو به میدان فرستاده شد، عملکرد خوبی داشت و تاثیر خود را گذاشت.

تیم ملی ایران از همان ابتدا قدرت خود را به والیبال هلند تحمیل کرد و در امتیازات با سرویس های عالی و دفاع خوب خود را از حریف جدا کرد.

در اینجا بخوانید:

دست اول ایران با پیروزی ۲۵-۱۸ هلند را شکست داد. در دست دوم هم همانند دست اول بازیکنان جوان ایران خوش درخشیدند و بازگشت اواخر ست هلندی ها هم نتوانست مانع برد ۲۵-۲۳ ملی‌پوشان ایرانی در این مسابقه شود.

در دست سوم هم ایران شروع خوبی داشت و تا اواخر بازی برتر از هلند بود، اما چند اشتباه و همچنین سرویس های خوب حریف کار را سخت کرد و باعث برابر شدن امتیازات شد، تا جایی که دو تیم تا امتیاز ۲۸ با هم پیش رفتند.

اما اشباه نمر عبدالعزیز و همچنین توپ گیری خوب در عقب زمین ایران، باعث شد، سید محمد موسوی با یک آبشار دیدنی آخرین امتیاز را گرفته و پیروزی ۳۰-۲۸ شاگردان آلکنو را رقم بزند.

در پایان تیم امیدوار کننده ملی والیبال ایران با پیروزی ۳-۰ مقابل هلند به اولین برد خود در لیگ ملت های ۲۰۲۱ دست یافت.

 

 

کوئیزهای رافان نیوز در اینجا