تیم ملی کنعانی زادگان و محرومیتی که کمیته اخلاق در نظر گرفت جای بررسی دارد و آیا اتهام وارد شده اثبات شده است یا خیر؟

مدتی پیش بود که یک فایل صوتی با صدای کنعانی زادگان منتشر شد که در آن مدافع تیم ملی یک قرار هنجارشکنانه در اتوبوس تیم ملی هماهنگ می کند.

پس از مدتی نسبتا طولانی از این اتفاق و پس از بازی تیم ملی ایران برابر عراق و امارات کمیته اخلاق دیشب حکم کنعانی زادگان را در سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر کرد.

در حکم کمیته اخلاق برای کنعانی آمده است:

کنعانی زادگان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از دو بازی ملی مسابقه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

با توجه‌ به بند یک ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق و بند ۴ ماده ۱۰۳ آیین‌نامه انضباطی محرومیت مندرج در رأی فوق بلافاصله به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدید نظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.

همچنین در صورت داشتن درخواست تجدید نظرخواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق ظرف یک هفته لایحه اعتراضیه خود را به کمیته اخلاق فدراسیون ارسال کند.

در اینجا بخوانید:

حال سوال اینجاست که از نظر کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اتهام مطرح شده به کنعانی زادگان اثبات شده است و این صوت دقیقا مربوط به او بوده است یا خیر؟

اگر این اتهام اثبات نشده است، پس باید به کمیته اخلاق برای محرومیت مدافع تیم ملی خرده گرفت که چرا این بازیکن را متهم و با جریمه رو به رو کرده است.

اگر هم که این اتهام اثبات شده است، آیا فقط دو جلسه محروم کردن برای چنین اتهام سنگینی کافی است.

آیا استفاده از امکانات تیم ملی برای رفتارهای هنجارشکنانه چنین پاسخ کوچکی را می طلبد.

آیا تیم ملی با نبودن کنعانی زادگان در همه بازی ها از پیش باخته خواهد بود؟

در اینجا بخوانید:

این در حالی است که شاگردان اسکوچیچ بدون مهدی طارمی و پس از آن بدون سردار آزمون دو ستاره کلیدی و گلزن خود به راحتی حریفان نچندان سرسخت خود را  شکست داده بود.

در این مورد یادآوری کنار گذاشتن اریک کانتونا و در سال های اخیر کریم بنزما از تیم ملی فرانسه خالی از لطف نیست.

به نظر بررسی سرنوشت تیم ملی فرانسه در غیاب این دو ستاره بزرگ فوتبال فرانسه خالی از لطف نباشد.

آیا اثرگذاری کنعانی زادگان برای تیم ملی ایران به اندازه اثرگذاری اریک کانتونا و کریم بنزما بوده است؟

به امید روزی که برای این سوالات پاسخی قانع کننده داشته باشیم …