خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا دو عکس طنز گرافیکی از چالش شیر نر در بیدار کردن شیر ماده است.

آنچه در این عکس‌ها نمایان است، علاوه بر تلاش شیر نر برای بیدار کردن شیر ماده از خواب، زیبایی بسیار زیاد باغیست که این دو در آن قرار دارند.

در یک باغ بسیار زیبا، شیر ماده که فضا را بسیار آرام و گرم و نرم و با بوی مطبوع می‌بیند، انگار که به خواب عمیقی فرو رفته است.

در اینجا ابتدا نگاه معنادار شیر نر به چشم می‌آید. که خیره به شر ماده چشم دوخته است.

اما شیر ماده که به خوابی عمیق فرو رفته از خواب بیدار نمی‌شود.

شاید شاخه گرم و نرم و فضای دلنشین هوش و هواس را از سر او برده و او در حال خواب دیدن هفتمین پادشاه خود است.

اما شیر نر موقعیت را بر خود تنگ می‌بیند. چرا که گروهی از اسب‌ها به طرف آن‌ها می‌آیند.

از طرف دیگر یک جغد لوس و نچسب به حالت تمسخر به آن‌ها نگاه می‌کند.

شیر نر حالا با یک چالش جدی در بیدار کردن همسر خود رو به رو شده است.

آیا او موفق به بیدار کردن شیر ماده خواهد شد؟!…

اما تلاش او ادامه دارد. و به سراغ تنه درخت رفته است. تنه درخت را تکان می‌دهد تا شاید از این طریق همسر را بیدار کند.

اما باز هم تلاش او بی‌فایده است. حال باید چه کند؟ او دیگر مستسهل مانده است!

احتمالا دیگر کار از اربده و داد و بیداد گذشته و دست و پا زدن به درخت هم جواب نداده است.

انگار شیر ماده سال‌هاست که خواب بوده و یا اصلا او در این دنیا قرار ندارد.

آیا شیر ماده بیدار خواهد شد ……

 

چالش شیر نر در بیدار کردن شیر ماده - عکس طنز گرافیکی

چالش شیر نر در بیدار کردن شیر ماده – عکس طنز گرافیکی

 

خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا

خانواده شیرها در باغ بسیار زیبا