خرید جدید استقلال در آستانه نهایی شدن است و احتمالا به زودی رافائل سیلوا برزیلی به عنوان جایگزین سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند با آبی ها قرارداد امضا می کند.

باشگاه استقلال پس از قطعی شدن جدایی سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند به دلیل مشمول شدن خدمت سربازی با چند مدافع وارد مذاکره شد.

در همین راستا دیروز رافائل سیلوا مدافع برزیلی به تهران رسید تا در تست های پزشکی استقلال شرکت کرده و مذاکرات نهایی خود را انجام دهد.

به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، رافائل سیلوا خرید جدید استقلال در فصل جاری خواهد بود.