خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن سخره از وزن زیاد او یک سوژه جالب برای عکس گرافیکی طنز است.

خم شدن سخره در اثر وزن زیاد خرس پاندا موردی است که نگاه متعجب و مرموز پنگوئن را در پی داشته است!

او به شکلی مرموز و با تعجب خاصی به خوابیدن با آرامش کامل خرس پاندا و خم شدن سخره می‌نگرد.

نکته جالب دیگر در عکس بعدی سوء استفاده گروهی از پنگوئن‌ها از وضعیت موجود است.

آن‌ها شرایط را برای بازی و سرگرمی خود مهیا می‌بینند!

مشخص نیست چرا انقدر خواب او سنگین است که با وجود بازی پنگوئن‌ها بیدار نمی‌شود!

احتمالا در خواب زمستانی فرو رفته ولی چرا آنجا؟! چطور توانسته به بالا برود.!

حتما وقتی به بالا رسیده از شدت خستگی یادش رفته کجاست و خوابش برده است.

شاید در خواب، مشغول دیدن خواب‌های جذاب است.

مثلا خواب می‌بیند که پنگوئن‌ها در حال گرفتن ماهی برای او هستند.

و هی ماهی جلوی او می‌گذارند. او هم با ناز و ادا آن‌ها را می‌خورد! شاید …

اما اینکه پنگوئن‌ها چه چیزی را در ذهن می‌گذرانند هم می‌تواند جالب باشد.

احتمالا می‌گویند: بابا خرس دمت گرم اجب شرایتی را برای ما فراهم کردی!

 

خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن آن - عکس طنز گرافیکی

 

خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره

خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن آن – عکس طنز گرافیکی