خوابیدن ناز حیوانات زیر سایه درختان یک موضوع جالب و جذاب از نظر بصری بوده که با عکس طنز نمایش داده می‌شود.

شاید تا به حال خوابیدن حیوانات را دیده باشید اما خوابیدن آن‌ها به شکلی جذاب و دلنشین و به قولی ناز زیبایی دیگری دارد.

گربه درس‌خوانی که روی کتاب خوابش برده است.

راسو که به شکلی ناز خوابیده و جالب‌تر تکیه دیگر حیوان به اوست که به شکل جالبی به دوربین زل زده است.

شیر ماده هم که با فرزند در آغوشش به خواب عمیقی فرو رفته از یک طرف و گربه پشت او به زیبایی خوابیده از طرف دیگر.

در عکس دیگر چند حیوان بطور دسته‌جمعی و چسبیده به هم خوابیده‌اند.

اما نکته جالب در این عکس طنز نگاه خاص و تعجب وار سنجابک به خواب آن‌ها است.

از دورتر هم اسب سفید زیبایی مشاهده می‌شود که از دور به سمت حیوانات خوابیده می‌آید.

وقتی به آن‌ها رسید و شکل خوابیدن این حیوانات را دید احتمالا با تعجب به آن‌ها می‌نگرد و پیش خود می‌گوید:

اینا عجب خنگایی هستند چرا سر راه من خوابیده‌اند!

فکر کنم باید یه لگد به پشت اونا بزنم تا بفهمند که اینجا جای خواب نیست!

شاید هنوز شیر ماده را ندیده که اینگونه فکر می‌کند.

اگر بخواهد شیر ماده را به این شکل بیدار کند، احتمالا عاقبت بدی در انتظارش خواهد بود.

شیر هم یک حیوان عصبانی است و مخصوصا اگر بد خواب شود دیگر کسی نمی‌تواند کنترلش کند.

راستی کسی این گربه را از خواب بیدار نمی‌کند؟

احتمالا فردا امتحان دارد که اینگونه روی کتاب خوابش برده!

فکر کنم سایه درختان و هوای خوب و کتاب پیش رو حسابی خواب را وارد چشمانش کرده باشد.

خوابیدن ناز حیوانات در این عکس‌ها مخصوصا برای راسو و گربه واقعا دیده می‌شود، این طور نیست؟!

 

خواب حیوانات - عکس طنز

 

خوابیدن ناز حیوانات زیر سایه درختان