خواستگاری قورباغه‌ها بر بلندای زمین جزء عکس‌های خنده‌دار و جالبی است که سوژه طنز قلمداد می‌شود.

اینکه قورباغه‌ها بر فراز زمین چه می‌کنند؟ و یا اینکه اصلا خواستگاری در زندگی آن‌ها چه معنایی دارد؟

داستان از این قرار است که قورباغه‌ها با کلی سختی بالاخره به بالای زمین می‌رسند.

قورباغه مرد که کلی زمینه‌چینی و صحنه‌سازی کرده تا در چنین جایی خواستگاری کند، آماده سخنرانی می‌شود.

او از اینجا شروع می‌کند که دوست داری یکی از هنرهای هزارگانه خود را به تو نشان دهم.

قورباغه زن با صدای نازک و خشدار می‌گوید: ب ب بله!…

حال قورباغه مرد در یک لحظه از آستین خود دسته گلی را خارج کرده و به او نشان می‌دهد.

قورباغه زن که شوکه شده است، می‌گوید این کارها چیست؟ چه لوس!

حال قورباغه مرد که کلی صحنه‌سازی کرده از او می‌پرسد که آیا زن من می‌شوی؟

قورباغه زن کمی سکوت کرده و بعد می‌گوید:

اول از همه که می‌خواهم به تحصیلاتم در مقطع فوق دکتری تخصصی بیولوژیکی داخل اثناعشر موجودات ادامه دهم.

دوم هم که می‌خواهم سفری به دور دنیا از همین جا داشته باشم تا با تغییرات دنیا آشنا شوم.

سوم هم که باید یک کارگاه تولید بزاق برای درمان بیماری‌های پوستی قورباغه‌ها راه‌اندازی کنم.

تا می‌آید چهارمی را شمرده و بگوید، قورباغه مرد می‌پرسد پس جواب من چه شد؟

 تو که اینجوری تا هزار سال دیگر کار داری!

قورباغه زن اما جواب می‌دهد: یعنی انقدر خنگی که هنوز نفهمیدی! بابا جواب من همون اول مثبت بود!

 

قورباغه‌ها در بلندای زمین

قورباغه‌ها در بلندای زمین

 

خواستگاری قورباغه‌ها بر بلندای زمین

خواستگاری قورباغه‌ها بر بلندای زمین

 

خواستگاری قورباغه‌ها بر فراز زمین - عکس‌های خنده‌دار

خواستگاری قورباغه‌ها بر فراز زمین – عکس‌های خنده‌دار