درگیری های شجاع خلیل زاده و پرسپولیس همچنان ادامه دارد و باشگاه قرمز پایتخت مصرانه پیگیر شکایت از مدافع پیشین خود است.

پرسپولیس پس از پایان مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت به تهران با حواشی مختلفی از جمله مسائل مدیریتی رو به رو بود.

مهم ترین بخش مشکلات آن روزهای پرسپولیس ناراحتی بازیکنان و کادرفی باشگاه در مورد مطالبات و کم بودن قراردادشان بود.

همین امر سبب شد که شجاع خلیل زاده خیلی زود با حضور در فدراسیون فوتبال قراردادش را فسخ کرده و جدایی خود از پرسپولیس را رسمی کند.

هر چند که خلیل زاده معتقد بود که باشگاه پرسپولیس به تعهدات خود پیرامون او عمل نکرده است، اما مدیران سرخ معتقد بودند و هستند که همه مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده‌اند.

از این رو باشگاه پرسپولیس در مواجه با فسخ قرارداد شجاع خلیل زاده از طرف او، راه شکایت از این بازیکن را در پیش گرفت و حتی حاضر به صدور ITC این بازیکن برای باشگاه قطری نشد.

در اینجا بخوانید:

کشمکش ها بین پرسپولیس و شجاع خلیل زاده همچنان ادامه دارد و مدیران جدید سرخ ها هم دنبال این هستند تا با پیگیری های زیاد حق باشگاه که همان دریافت غرامت باشد را دریافت کنند.

چیزی که حالا از کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال خبر می رسد و آن ها دنبال بررسی حقانیت هر یک از طرفین در مورد فسخ قرارداد شجاع خلیل زاده با سرخ ها هستند.

به نظر می رسد در صورت پیروزی باشگاه پرسپولیس در این شکایت، محرومیت شجاع خلیل زاده قطعی خواهد بود و احتمال جریمه شدن باشگاه قطری وجود دارد.

باید دید که در چنین شرایطی نتیجه حکم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال چه خواهد بود.

 

کوئیزهای رافان نیوز در اینجا