دعوای همیشگی سگ و گربه در قالب عکس خنده‌دار گرافیکی و به شیوه‌ای طنز بیان می‌شود.

شاید همیشه وقتی دو نفر با پرخاش زیاد به هم حمله کرده و دعوا می‌کنند، کسانی که در اطراف آن‌ها باشند از لقب سگ و گربه برایشان استفاده کنند.

این از موارد مصطلح جامعه است.

ولی در عکس‌های زیر سعی شده به شکلی طنز به این موضوع پرداخته شود.

محیط اطراف سگ و گربه از مواردی است که به جنبه طنز ماجرا افزوده است.

اما رفتارهای خود سگ و گربه هم می‌تواند جالب باشد.

شاخ و شونه کشیدن سگ از داخل آب و یا پرخاش گربه از روی سنگ بزرگ از یک طرف!

و عصبانیت بیش‌تر گربه و رفتن او به داخل آب و درگیری از نزدیک این دو از طرف دیگر، جالب است.

سگ عصبانیت عجیبی دارد و گربه انگار از گربه‌های تخسی است که خیلی ادعا می‌کند.

نکته جالب دیگ آن سگی است که با هیجان و اشتیاق به دعوای سگ و گربه نگاه می‌کند.

انگار از دعوای سگ و گربه لذت برده و دوست دارد که این دعوا حالا حالاها ادامه داشته باشد.

فیل هم که جای خود دارد و گویی که قصد میانجیگری دارد.

شاید که می‌گوید:

ای بابا زندگی که ارزش این حرفا و کارا رو نداره رو همدیگرو ببوسید بره!!!

 

دعوای سگ و گربه - موضوع طنز

دعوای سگ و گربه – موضوع طنز

 

دعوای همیشگی سگ و گربه

دعوای همیشگی سگ و گربه