دو نیم شدن ماه توسط پلنگ ایرانی یک طرح گرافیکی با زبانی طنز و حرف‌های بسیار است.

در سه عکس زیر که هر سه مکمل یکدیگر بوده و هر کدام یک مرحله از دو نیم شدن ماه را نشان می‌دهند، سعی شده به زبان طنز حرف‌های بسیاری زده شود. هر کس به فراخور ذهنی خود می‌تواند مفهوم این عکس‌ها را دریابد.

البته هدف اصلی این طرح گرافیکی لذت بردن از دیدن عکس‌ها بوده و اگر بتواند در چند لحظه کوتاه هم که شده برای مخاطب جلب رضایت  و شادی به عمل آورده باشد، کار را به سرانجام رسانده است.

اما در جنبه طنز ماجرا: پس از نصف شدن ماه یوزپلنگ نیمه بالایی ماه را بلند می‌کند تا خر از روی ماه به پایین بکشد.

خر کم کم سر خرده و به پایین کشیده می‌شود. ولی نکته جالب پیدا شدن بز در وسط ماه دو نیم شده است. بز به تمسخره یوزپلنگ پرداخته و به او زبان نشان می‌دهد.

هنگامی که ماه به بالا برده شده و خر بطور کامل سقوط می‌کند، یوزپلنگ نیمه بالایی ماه را در جای خود قرار می‌دهد.

بز و یوزپلنگ به بالای ماه رفته تا از وضعیت خر آگاهی پیدا کنند. ادامه داستان را می‌توانید خودتان حدس بزنید، البته با زبانی طنز !!!

 

دو نیم شدن ماه

شکاف ماه توسط پلنگ ایرانی

 

دو نیم شدن ماه توسط پلنگ ایرانی به زبان طنز

پایین کشیده شدن خر

 

شکاف کامل ماه - طرح گرافیکی

افتادن کامل خر

 

 

دیگر عکس‌های طنز را در اینجا ببینید