خر خندان با خنده های خنده دار ، میمون منتظر و دو کانگورو دعوایی در عکس های طنز و خنده دار زیر قابل مشاهده هستند.

طنز و شوخی و در پی آن شادی و سر زنده بودن لازمه اساسی زنگی انسان در عصر حاضر است.

در عکس های خنده دار و طنز زیر دو کانگورو که در حال دعوا با هم هستند، میمونی که منتظر است و انگار طرف مقابلش خیلی او را قال گذاشته و خری خندان را می توان مشاهده کرد.

امیدواریم از دیدن آن‌ها لذت ببرید.

طنز خنده دار دعوای کانگوروها

طنز ۱؛ دو کانگورو، دو کانگورو جنجالی، دو کانگورو دعوایی، موضوع چیست؟ دعوا سر چیست؟ دلیل این همه جنگ و جدال بر سر چیست؟

پاسخ به همه این سوالات در مصاحبه اختصاصی رافان نیوز با این دو کانگورو :

شما چه نسبتی با هم دارید ؟ کانگورو ۱: او پسر عموی من است. کانگورو ۲: نه دیوانه تو پسر عموی من هستی نه من پسر عموی تو!

 چرا با هم دعوا می کنید ؟ کانگورو ۱: این پسر عموی بی عقل من غذایی که آماده کرده بودم را برداشت و به پسر پسر خاله خود داد.

کانگورو ۲: این دیوانه عذای آماده را گذاشته بود سر راه تا کسی بیاید و آن را ببرد، من نگذاشتم این غذا حیف و میل شود و آن را به پسر پسر خاله خود داد، حالا او جنی شده و می گوید چرا غذای من را برداشته ای؟

ما: بهتر است این دو کانگورو را تنها بگذاریم تا به زندگی این چنینی خود ادامه دهند، خدا به ما و به خانواده این دو کانگورو صبری عاجل عنایت بفرماید !

در اینجا هم ببینید و بخوانید:

عکس خنده دار میمون منتظر

طنز ۲؛ با صدای داوود نماینده : اینجا یک میمون نشسته است، او منتظر است، به راستی او انتظار چه کسی را می کشد؟

چهره او بسیار نگران به نظر می رسد، چرا؟ انگار عشقش قالش گذاشته!

چند دقیقه بعد: کامیون موز فرا می رسد، اوه اوه او منتظر رسیدن موزها بوده، عشقش رسید؛ موز !

نماینده ادامه می‌دهد : چهره او تغییر می کند، او حالا خوشحال است، او حالا یک میمون شاد است !

اوه .. اوه .. اوه ؛ میمون هیجان زده خود را به سمت کامیون موز پرتاب می کند، صحنه ای عجیب که بیننده را به یاد پلنگ مازندران می اندازد.

صحنه ای شبیه به شیرجه بهبود فریبا برای نجات پلنگ مازندران، اوه .. بهبود کجایی که حالا یک میمون به سان تو برای موزها شیرجه رفته و آن ها را یکی یکی قلع و قمع می کند !

طنز خر خندان

طنز ۳؛ خر از ته دل فریاد می کشد: وای .. وای .. من چقدر خوشحالم، من چقدر خوشبختم وای .. وای …

خر جان ماجرا چیست که تا این حد کیفت کوک شده است ؟

خر : صاحبم کلی بار گذاشت روی کمرم و یکی هم زد پشتم و گفت برو و آنها را ببر ! وای … وای …. من چقدر خوشحالم، من چقدر خوشبختم!

حالا برای این کار چی به تو داد؟ خر : او یک بوس آبدار با دستش برام فرستاد و گفت آفرین ! وای … وای … من چقدر خوشحالم، من چقدر خوشبختم …

برای دیدن سایر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب می‌توانید اینجا را کلیک کنید.