طنز تفریح کرونا در رستوران خالی عکس خنده دار و جالبی را از این ویروس نشان می‌دهد که از این تعطیلی استفاده کرده و تفریح می‌کند.

بحران کرونا همه اجتماعات را به حالت تعطیلی کشانده و بازار گردشگری همه کشورها رو به ورشکستگی رفته است. رستوران‌ها خالی هستند و بشر قرنطینه خانگی را به تفریح ترجیح می‌دهد.

در این بین آژانس‌های هواپیمایی بیش‌ترین ضرر را متحمل شده‌اند و چندین مورد آن‌ها رسما اعلام ورشکستگی کرده است.

اما تنها موجودی که از این شرایط سود می‌برد، ویروس کروناست و بخوبی به تفریحش ادامه می‌دهد.

کرونا با جفت خود به رستوران تفریحی خالی رفته و مشغول خوشگذرانی است. برای خود آب میوه سفارش داده و مشغول قصه تعریف کردن برای جفتش است.

از خاطرات جوانی می‌گوید و از رشادت‌های خود در گرفتار کردن انسان‌ها تعریف می‌کند.

پس از همه محسناتی که برای خود شمرده با سیبیل از بناگوش در رفته آب دهن را قورت داده و از طرف مقابل می‌پرسد، با من ازدواج می‌کنی؟

کرونای مونث سعی می‌کند خنده زیر لب را پنهان کند و با ابهت می‌گوید باید فکر کنم. هنوز یک دقیقه از فکر کردنش نگذشته که پاسخ می‌دهد به یک شرط نظرم مثبت است.

کرونای ما دستی بر سیبیل چخماقی خود می‌کشد و با چشمانی حدقه شده، می‌پرسد چه شرطی؟

هر شرطی باشد قبول می‌کنم، کروناه پاسخ می‌دهد که باید سیبیلت را بزنی و دست از سر این بشر زبون بسته برداری.

کرونا حلقه اشکی در چشمش ظاهر شده و می‌گوید، بااااشد. نهایتا تفریح کرونا در رستوران خالی کامل شده و طنز جالب و خاصی به تصویر کشیده می‌شود.

عکس طنز و خنده دار کرونا داستانی را روایت می‌کند که در پایان آن زوج عاشق ویروسی دست در دست هم به عالم دیگری می‌روند.

زندگی بشر بحالت عادی برگشته و دوباره مراکز تفریحی و گردشگری به رونق گذشته برمی‌گردد.

 

 

 

 

 

عکس‌های طنز و سرگرمی رافان‌نیوز