طنز و خنده دار از حیوانات و عکس هایی جالب از لاک پشت و گربه که می توانید در زیر ببینید.

داستان از این قرار است که لاک پشت زبان بسته مظلوم و فقیر در مسیر زندگی در حال حرکت به جلو است.

دارد که به پیش می رود، اما هر بار خنجری از پشت بر او شلیک می شود.

این است، همان لاک پشت زبان بسته است که در زیر می بینید.

عکس طنز غرش لاک پشت

آن یکی لاک پشت هم که فریاد می زند، جحید است یک بزرگتر !

لاک پشت زبان بسته در مسیر خود در حرکت است و آن جحید نیز هر حرکت او را به مثابه توهین به خود می پندارد.

از این رو قسم خورده تا به هر شکلی شده آن لاک پشت زبان بسته را متوقف، سرکوب و از میان ببرد تا لذتش را ببرد و عجب لذت شیرینی !

گربه بر سر راه و کنار جاده ایستاده، گویا تاکسی خطی دارد.

لاک پشت تاکسی را مسیر می پرسد و راه را هم مسیر می بیند.

سوار می شود که آن جحید فریاد کشان بر سر گربه خراب می شود، که های و وای، های وای.

کوچک ترم از دست رفت، الان در چاه می افتد و می میرد.

های و وای کوچک ترم دارد از دست می رود، ووای گربه چه کار می کنی، می خواهی او را بکشی !

گربه می گوید من یک تاکسی هستم و می خواهم از خط ویژه او را به مقصد برسانم.

در اینجا بخوانید:

او که جایی نمی خواهد برود که چاه داشته باشد، چه می گویی!

جحید می گوید نه من چاه را در یک قدمی او می بینم، او یک چاه سیار با خود دارد.

گربه هم در جواب می گوید، این چه چاه سیاری است که ما نمی بینیم.

جحید همان بزرگ تر لاک پشت می گوید، چون هیچ کس مثل من چشمان تیز بین و موخر بین ندارد.

من آنم که هر شب لامپی نورانی بالای سرم است. (لازم به ذکر است که لامپ نورانی بالای سر جحید همان لامپ ۲۰۰ داخل حیات خلوت خانه می باشد.)

خلاصه گربه تا صبح به لاک پشت زبان بسته خنجر می زند تا بلکه او به مقصد نرسد.

خنجر انقدر عمیق است که لاک پشت را ضخمی کرده و حتی از لک خود خارج می کند.

طنز لاک پشت زخمی

لاک پشت در تاکسی نشسته و چون عملیات بازدارندگی جواب نداده، این بار عملیات فریب آغاز می شود.

بالاخره لاک پشت به مقصد می رسد و گربه معلوم نیست که گریه می کند یا که می خندد.

لاک پشت ایستاده که یک عاشق با سوز و گداز از راه می رسد.

کمی در کنار لاک پشت زخمی می ایستد و می رود، اما همچنان حرارت شعله گداخته های او در زخم های لاک پشت احساس می شود.

انگار این زخم ها پادزهری هستند برای گدازه های آتش !

این هم از گربه، او اینجاست، ببینید و لذتش را ببرید.

عکس خنده دار گربه متبسم

کسی چه می داند، شاید مقصد بعدی لاک پشت بیابانی سرسبز در میان بارش سنگ ریزه باشد !

دیگر عکس های طنز و خنده دار از دنیای حیوانات را در اینجا مشاهده کنید.