طنز و خنده دار زیر شامل عکس های جالب از پرندگان در حالت های مختلف است که هر کدام تصاویر شادی را به نمایش درآورده اند.

در سه عکس زیر شما می توانید تصاویری از سه پرنده در حالت های مختلفی را ببینید که هر کدام به شکلی شوخ گونه و لبخند آور هستند.

ابتدا دو لک لک دیده می شوند که به شکل جالبی در حال نگاه به یکدیگر هستند و به گونه ای با هم رفتار می کنند که انگار دو انسان هستند.

عکس طنز پرندگان

دومی یک جغد است که سر خود را به اندازه ۹۰ درجه چرخانده است و به شکل جالبی به دوربین نگاه می کند.

عکس خنده دار پرنده ؛ جغد

سومی هم که یک پرنده به نظر غول پیکر می آید که نگاه خاصی به دوربین دارد و انگار به حرف های کسی در پشت دوربین گوش می دهد.

در اینجا ببینید و بخوانید:

عکس طنز و خنده دار پرندگان

همه این ها عکس هایی است که دیدن آن حس خوب و شادی را به انسا منتقل می کند و تصاویری از این دست را در رافان نیوز به وفور می توانید تماشا کنید.

دیگر عکس های طنز و خنده دار را می توانید در اینجا دنبال کنید.