در اینجا عکس طنز از ترس خنده‌دار سگ که از شدت ترس دچار توهم شده قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت شادی و گذراندن وقتی خوش و مفرح سعی شده در ادامه این مطلب سه عکس گرافیکی با محتوای طنز و خنده‌دار قرار داده شود.

هواپیمایی که انگار وجود خارجی ندارد، در حال موشک پرتاب کردن است.

همین موضوع سگ را بسیار ترسانده است. ترس بیش از حد سگ باعث توهم او شده است.

جذابیت این طراحی در این است که در توهم سگ هر بار یک خر یا بز او را به سخره می‌گیرند.

سگ حتی بمب‌هایی نامرئی‌تر را در پیش روی خود می‌بیند که ترس بیش از حد او را نشان می‌دهد.

جایی اوج ترس او نمایان می‌شود که دو شبه انسان نما را می‌بیند که به سمت او در حال حرکت هستند.

شما می‌توانید هرگونه برداشت و نظر خود را از این سه عکس در قسمت دیدگاه وارد نمایید تا ما از نظرات و پیشنهادات شما آگاهی یافته و ببینیم تا چه اندازه در جهت رضایت شما گام برداشته‌ایم.

این سه عکس طنز از ترس خنده‌دار سگ با یک طراحی گرافیکی از چند عکس مختلف بدست آمده است.

 

عکس خنده‌دار سگطرح گرافیکی طنز ۱

 

سگی که از ترس دچار توهم شده - عکس گرافیکیطرح گرافیکی طنز ۲

 

عکس طنز از ترس خنده‌دار سگطرح گرافیکی طنز ۳