واکنش خنده‌دار چند حیوان نسبت به هجوم ارواح دیگر حیوانات به کنار ساحل دریا عکس‌های گرافیکی جالب و طنز را بوجود آورده که در نوع خود خاص و عجیب است.

یک روز بهاری و حوالی صبح است که هوای ابری کنار ساحل دریا حیوانات را سر ذوق آورده است. یک گربه، دلفین و سنجاب مشغول بازیگوشی در عمق کم آب هستند.

به یکباره اشباحی سایه ماننده با ظاهری از چند حیوان وارد می‌شود و سر و صدای عجیبی کنار ساحل بوجود می‌آورند. گربه و سنجاب هراسان هراسان پا به فرار گذاشته از شدت ترس مانند یوزپلنگی سریع گام‌های بلندی بر می‌دارند.

مرغابی، شیر، گوزن، روباه و چند حیوان دیگر می‌آیند و با هم شلوغ کاری می‌کنند. یکی به سر دیگری می‌زند و دیگری آب به آن یکی پرت می‌کند.

اما واکنش آن پرنده کوچک نست به این ماجرا بیش‌تر از همه جالب و خنده‌دار می‌نماید. او بدون ترس و با ظاهری شیرین به بیرون نگاه می‌کند و انگار از واکنش دیگر حیوانات لذت می‌برد.

آری حیواناتی که هزاران سال است جان خود را از دست داده و فسیل آن‌ها در این دریا آرام گرفته به مدفن خود بازگشته و یاد و خاطره آن روزها را زنده می‌کنند.

از مرغابی گرفته تا شیر و روباه و فیل هر یک به شکل خود به این ساحل برگشته و مشغول بازیگوشی هستند. این گربه و دولفین به یکباره غافلگیر می‌شوند و پا به فرار می‌گذارند و ترس زیاد و واکنش ناشی از این ترس عکس طنز زیبایی ساخته است.

عکس‌های گرافیکی جالب و خنده‌دار هجوم ارواح حیوانات به کنار ساحل دریا و واکنش خنده‌دار دیگر حیوانات زنده اتفاقی را نشان می‌دهد که طنز ، بسیار معدود و غیر ممکن به نظر می‌رسد.

اما در این جهان با گوناگونی‌های فراوان امکان ممکن شدن هر غیر ممکنی وجود دارد و این همان شگفتی‌های جهان هستی‌ست.

 

عکس طنز هجوم ارواح حیوانات به ساحل دریا و واکنش خنده‌دار دیگران

 

عکس‌های جالب هجوم ارواح حیوانات با نمایشی طنز

 

 

 

 

 

 

عکس‌های گرافیکی طنز و سرگرمی