عکس‌های خنده‌دار از یک گربه که تازه از خواب برخاسته در زیر قابل مشاهده است.

گربه را ببین تازه از خواب برخاسته و انگار هنوز در عالم دیگری است. در عکس یک گربه در پست حاضر مشخص نیست که این گربه در چه فکری است. آیا از خود می‌پرسد که

این‌ها چه کسانی هستند که اینگونه مزاحم من شده‌اند.

چرا مرا از خواب ناز بیدار کرده و وقت خواب مرا خراب می‌کنند.

اگر بعد از این بد خواب شوم، آیا اینها کجا خواهند بود؟

آیا آن موقع به کمک من می‌آیند تا مشکل من را بر طرف کنند.

یا فقط قصد آزار رساندن به من را دارند، که اگر اینگونه است باید به آن‌ها بگویم مگر مرض دارید!!!

در عکس یک گربه: لابد آخرش هم شاکی شده و با عصابنیت می‌گوید!

آهای فلان فلان شده چه از جان من می‌خواهید مگر دلتان درد می‌کند.

در نهایت هم با فریادی بسیار بلند می‌گوید:

چرا چرا چرا مرا از خواب بیدار کردید؟ هان چرا؟

وای وای وای!!! 

شاید بهتر باشد که از او بپرسیم به که در چه فکری هستی که اینگونه به ما با چشمانی متعجب نگاه می‌کنی. عکس‌های خنده‌دار از یک گربه زبان حال گربه‌ای است که تازه از خواب بیدار شده است.!

 

عکس گربه متعجب

عکس گربه متعجب

 

عکس خنده‌دار گربه

عکس خنده‌دار گربه

 

 

عکس‌های طنز در اینجا