مسائل اجتماعی از جمله موارد مهمی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

از این رو رافان‌نیوز سعی دارد تا با ارائه عکس‌های اجتماعی در زیر مجموعه عکس‌های گرافیکی در این راستا گام‌های مهمی را بردارد.

عکس‌های اجتماعی در این بخش به موضوعات روز جامعه خواهد پرداخت. و سعی می‌شود که در آن‌ها هدف و منظور درستی منتقل شود.

در صورتی که هر گونه نظر و پیشنهادی درزمینه عکس‌های اجتماعی دارید می‌توانید از طریق تماس با ما، آن را به ما انتقال دهید.