با عکس ترسناک زیر زمین مخوف و در حضور موجودات مرموز و وحشتناک به سراغ داستانی جالب و ترسناک خواهیم رفت.

یک زیر زمین مخوف و مرموز وجود دارد که در آن موجودات ناشناخته‌ای زندگی می‌کنند. موجوداتی که در عالم واقع قابل مشاهده نیستند. این زیر زمین محل عبور و مرور انسان‌هایی‌ست که در نزدیکی آن زندگی می‌کنند.

هر گاه یک انسان به این زیر زمین پا می‌گذارد این موجودات در اطراف او به کنکاشش پرداخته و دورش حلقه می‌زنند. فرد وارد زیر زمینی شده که قدیمی است و وسایل غیر قابل استفاده در آن قرار دارد.

به نوعی می‌توان گفت که این زیر زمین یک انباری‌ست. به هر حال موجودات مرموز و وحشتناک در آنجا زندگی کرده و آن را در سیتره خود درآورده‌اند. یک روز که یک انسان وارد آن می‌شود قصد آزار آن را می‌کنند.

فرد دنبال وسیله مورد نظر خود می‌گردد و آن‌ها، آن را پنهان کرده‌اند. فرد در طرف دیگری در جست و جوی آن است که متوجه می‌شود در همان جای قبلی است و قصد برداشتن آن را دارد.

دست خود را به سمت آن دراز می‌کند که یک وسیله بزرگ از کنار دستش رد شده و به زمین می‌افتد. او نفسی به راحی می‌کشد که این وسیله دست او را قطع نکرده است.

دوباره دست خود را به سمت هدف مورد نظر دراز می‌کند، سقف زیر زمین که گلی بوده به میزان کمی ریزش می‌کند. بالاخره وسیله را بر می‌دارد. به یکباره چراغ نفتی قدیمی از گوشه ته زیر زمین به پایین افتاده و اندک نفت باقیمانده درون آن ریخته و آتش می‌گیرد.

فرد وحشت زده از زیر زمین به بیرون فرار می‌کند و داستان عکس ترسناک زیر زمین مخوف به پایان خود نزدیک می‌شود. فرد دوباره بر می‌گردد و سرکی در زیر زمین می‌کشد.

همه چیز آرام است اما……

 

عکس‌های گرافیکی اجتماعی