عکس جالب شوخی با فیل و عواقب آن از جمله عکس‌های طنز و خنده‌دار گرافیکی از حیوانات است که داستانی جذاب و نمایشی شیرین دارد.

شوخی با حیوانات عظیم و بزرگ را جدی بگیرید و از آن هذر کنید. داستان جالب یک سنجاب و شوخی او با فیل از جمله مواردی است که گفته مذکور را تایید می‌کند.

داستان از این قرار است که فیل برای سرکشی و نمایان ساختن قدرت و هیبت خود بالای برج کوچکی می‌رود و در آنجا به اوهام عظمت و شکوه خود فرو رفته و حکم‌رانی بر تمام جنگل را در سر مجسم می‌کند.

سنجاب بازیگوش وقتی او را می‌بیند که در فکر فرو رفته و لبخند ملیحی می‌زند، قصد می‌کند کمی سر به سر او گذاشته و با او شوخی کند. از این رو به آرامی از برج بالا رفت و نزدیک فیل به یک باره فریاد زده و صدای غرش در می‌آورد.

فیل که انگار در عالم دیگری بوده ناگاهان از اوهام خارج شده و شوکی به او وارد می‌شود و از بالای برج به پایین می‌افتد. سنجاب ترسیده و هراسان قصد فرار می‌کند که فیل بلند شده و به دنبال او می‌رود.

فرار سنجاب دوامی ندارد و فیل با چند گام او را گیر آورده و پای بزرگ خود را روی دم او قرار می‌دهد. سنجاب که از شدت ترس و فشار وارده به دمش سرخ و زرد و نارنجی شده دست و پا می‌زند، اما چه سود!…

اما کمی آن طرف‌تر فوک دریایی که مشخص نیست در این بیابان برهوت چه می‌کند، به دعوای این دو از ابتدا می‌خندد و دیگر حیوان نیز مانند زن‌هایی که یک اتفاق بد و عجیب را دیده‌اند واکنش نشان می‌دهد.

اینجا عکس جالب شوخی با فیل را می‌بینید که از مجوعه عکس‌های گرافیکی طنز و خنده‌دار چند حیوان در کنار برجی کوچک گرفته شده است.

 

عکس‌های جالب و خنده‌دار شوخی با فیل

 

عکس‌های جالب و طنز حیوانات و شوخی با فیل

 

عکس جالب و طنز شوخی با فیل و عواقب آن

 

 

 

 

 

دیگر عکس‌های طنز و سرگرمی