زیارت اهل قبور را هر کسی حداقل یک یا دو بار انجام داده‌ است، حتی آن‌هایی که به آن اعتقاد ندارند. اما در اینجا عکس جالب و ترسناک ارواح در قبرستان هنگام زیارت توسط بازماندگان قرار داده شده است.

زیارت اهل قبور از مواردی است که هم برای شادی اهل قبور و هم برای تلنگری برای بازماندگان بسیار توصیه شده است. بدون شک ارواح مردگان بسیار دوست دارند که نوادگان و بازماندگان خود را برای یک بار هم که شده ببینند.

این در حالی است که ارواح پاک و صالح این فرصت را پیدا می‌کنند که خود به دیدار خانواده رفته و آن‌ها را ببینند. این اتفاق ممکن است فقط بصورت یک طرفه و در عالم معنا اتفاق بیافتد و یا بصورت دو طرفه در عالم خواب.

اما این قدرت به هر روحی داده نمی‌شود. این فرصت برای مردگان فراهم شده که در یک روز خاص از دیدار خانواده‌های خود در محل دفن بهره‌مند شوند.

زیارت اهل قبور از این جهت اهمیت دارد که ارواح مردگان همواره چشم انتظار این هستند که خانواده‌های خود را پس از مدتی ببینند. چون این تنها فرصتی است که برای آن‌ها وجود دارد.

از طرف دیگر انسان تا قبل از مرگ هر گاه به قبرستان می‌رود و مردگان در قبر را می‌‌بیند، به یاد این می‌افتد که یک روز نیز گذر خود او باید به اینجا بیافتد. و هیچ کس را راه فراری از آن نیست.

اما در این پست با قرار دادن عکس جالب و ترسناک قبرستان و زیارت آن و حضور ارواح مردگان سعی شده در این موضوع تلنگری ایجاد شود. به این امید که به هدف مورد نظر رسیده باشیم.

همچنین سایر عکس‌های گرافیکی اجتماعی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.