در اینجا با دیدن دو عکس جالب و خنده‌دار حیوانات در کنار ساحل ژست‌های طنز یک دلفین را می‌توانید مشاهده کنید.

در این دو عکس ژست‌های خنده‌دار حیوانات کم مشاهده نمی‌شود، از آن چهار گربه‌سان که در کنار یکدیگر به حالت متعجب قرار گرفته‌اند تا دلفین که اول متعجب و خیره و سپس به شدت خندان مشاهده می‌شود.

همه جلوه طنز عکس‌ها در ژست‌های خنده‌دار دلفین که در ظاهر کم سن و سال دیده می‌شود، خلاصه شده است. اول با نگاهی بسیار متعجب به صحنه‌ای که انگار در پشت دوربین در حال وقوع است می‌نگرد.

اما بعد به یک باره به خنده افتاده و قهقهه می‌زند. اما آن چهار حیوان دیگر نمی‌دانند که صحنه پشت دوربین را نگاه کنند یا حرکات دلفین را دنبال!

انگار دیدن حرکات و ژست‌های جالب و خنده‌دار دلفین بیش‌تر به چشم می‌آید. باید دید که دلفین چه چیزی را دیده که اینطور واکنش نشان داده است.

آیا کسی و یا عضوی از خانواده او در پشت صحنه مشغول اجرای حرکات نمایشی و شکلک خاصی هستند. صحنه هر چه که باشد اونقدر برای این دلفین شیرین، جذاب بوده که چنین او را به قهقهه زدن واداشته است.

با دیدن این دو عکس جالب و خنده‌دار از حیوانات در کنار ساحل دریا می‌توان به زیبایی‌های طبیعت و حیات پیرامون آن پی برد و از آن لذت کافی را کسب کرد.

اما نگاه معنی‌دار چهار گربه‌سان هم در نوع خود جالب است که نمی‌دانند به کدام صحنه نگاه کنند که صحنه دیگر را از دست ندهند. آیا ژست‌های خنده‌دار دلفین را دنبال کنند یا اتفاقات پشت دوربین را!

 

عکس جالب و خنده‌دار چند حیوان در کنار دریا

 

عکس جالب و خنده‌دار دلفین و چند حیوان دیگر

عکس‌های جالب و خنده‌دار چند حیوان در کنار ساحل

 

 

سایر عکس‌های طنز رافان‌نیوز را می‌توانید در اینجا دنبال کنید.