پشت هر عکسی داستانی جالب نهفته است، اما در عکس های خنده دار از حیوانات باید منتظر اتفاقاتی طنز بود که در نوع خود عجیب و شاید هم باور نکردنی باشد.

حیوانات عجیب در دوران مختلف کم نبوده‌اند از گوسفند دو سر تا اشکال مختلفی از نقص عضو و قیافه‌های گاهی اوقات ترسناک همگی مواردی بوده که دیده شده‌اند.

اما اینجا جنگلی زیبا با انواع و اقسام حیوانات مختلف است. جایی که قورباقه و مارمولک و حتی سنجاب یا موش هم اینجا هستند. موجودی عجیب با قیافه‌ای خنده دار و عجیب تر از راه می‌رسد و به درخت تکیه می‌زند. کمی آن طرف تر مارمولک ایستاده و از پشت سر ابتدا او را برانداز می‌کند.

نگاهی معنادار و سپس مسخره کردن را آغاز می‌کند. از پشت سر دستی به نشانه تمسخر تکان می‌دهد و … دست راست آن‌ها دو قروباقه با حالتی طنز نظاره‌گر موجود عجیب هستند. یکی از آن‌ها روی دیگری تکیه داده و انگار خیلی احساس راحتی می‌کند.

از پشت سر هم به نظر سنجابی بسیار چاق از دور می‌آید و نزدیک می‌شود. اما داستان را مارمولک آغاز می‌کند، او که باطنی موزی دارد، قصد آزار و تمسخر موجود سبز رنگ عجیب را در سر می‌پروراند.

در اینجا ببینید:

بجز شکلک های عجیب و غریب پشت سر آن موجود جالب، حالا پا را فراتر گذاشته و به قول امروزی‌ها قصد تخریب شخصیتی را می‌کند. ظاهر این حیوان زبان بسته هم تداعی گر موجودی ساده لوح و پَپه است. از این رو مارمولک در ابتدا به هدف خود رسیده و همه را گمراه می‌کند.

پس از مدتی بالاخره حیوان سبز رنگ که از اینجای داستان بعنوان حیوان سبز یاد می‌شود، متوجه دشمنی مارمولک شده و تصمیم می‌گیرد از خود و شخصیت خود به تمام معنا دفاع کند.

تصویر حیوانات را می‌توانید در عکس خنده دار و طنز بالا بخوبی تجسم کنید و ببینید این حیوانات عجیب از این داستان به چه شکلی هستند. البته فراموش نکنید که این یک داستان خیالی است.

حیوان سبز طرح خود را برای مقابله با مارمولک آغاز می‌کند. او حالا شخصیت دشمن خود را بخوبی شناخته و هر حرکتی از او را پیش بینی می‌کند.

در روزی از روزها مارمولک عده‌ای را جمع کرده و برنامه‌ای را می‌چیند، در آن قرار است چند حیوان لوث از بالا و پشت شاخه‌های درخت چند تکه پر پرندگان را روی حیوان سبز ریخته و دیگر حیوانات به او بگویند این را روح یک پرنده برای تو فرستاده و می‌خواهد در بعد از ظهر تو را ببیند.

در اینجا ببینید:

اینجا داستانی از عکس خنده دار و طنز حیوانات عجیب در جنگلی زیبا است.

خلاصه حیوان سبز وانمود می‌کند که حرف آن‌ها را باور کرده و بعد از ظهر سر قرار می‌آید. آن‌ها از پشت با صدای به ظاهر پرنده با سبز صحبت می‌کنند و او نیز پاسخ می‌دهد.

دیگر حیوانات از پشت نظاره‌گر ماجرا هستند و به حیوان سبز می‌خندند و مارمولک نیز ژستی فخر فروشانه می‌گیرد که دیدید من در مورد او درست می‌گفتم.

خلاصه سوال و جواب‌ها به اینجا ختم می‌شود که حیوان سبز به روح پرنده می‌گوید تو به همراه سه نفر دیگر شب و در تاریکی بیا به آدرسی که نشانت می‌دهد. من برای اینکه مشکلت حل شود و دیگر سراغم نیایی یک شیء گرانبها به تو می‌دهم که از این به بعد در کنار آن به آرامش برسی.

شب فرا می‌رسد و مارمولک دو نفر دیگر را که احتمالا یکی آن‌ها سنجاب چاقه است و دیگری آن قورباقه که روی آن قورباقه دیگر لم داده بود، با خود همراه کرده و به محل قرار می‌رسد. آن‌ها ظاهر خود را تغییر داده تا توسط حیوان سبز شناخته نشوند. غافل از اینکه او بخوبی آن‌ها را شناخته است.

ظاهری که در عکس خنده دار بالا از این حیوانات عجیب نمی‌بینید. بالاخره پنهان است دیگر! آن‌ها مدتی منتظر می‌مانند و خبری از حیوان مورد نظر نیست، خسته شده و قصد دارند که برگردند.

در اینجا ببینید:

ناگهان از درون زمین صدایی می‌آید که صبر کنید. اینجا موجودی ارزشمند برای شما پنهان شده، خاک‌های زمین را کنار زده و آن را خواهید یافت.

مارمولک با تعجب زمین را کنار می‌زند و ناگهان پرده سبز رنگی می‌بیند. دستش را بلند کرده تا آن را بردارد که به یکباره خود بلنده شده و نعره‌ای می‌زند و هر سه حیوان مدعی بشدت ترسیده و به عقب می‌افتند.

پشت آن‌ها گودالی پنهان شده بود و مارمولک به همراه قورباقه و سنجاب چاق در آن افتاده و چهره واقعیشان مشخص می‌شود. حیوان سبز بالای گودال می‌آید و دستی برایشان تکان می‌دهد. چشمکی زده و می‌گوید عزیزانم مشکلی ندارید! آن‌ها از خجالت و با صدای لرزان جواب می‌دهند، نه!

پس از چند دقیقه تنابی سبز رنگ درون گودال افتاده و آن‌ها با تعجب به آن نگاه می‌کنند. آری حیوان سبز برای آن‌ها تناب فرستاده تا از گودال بیرون بیایند.

فردای آن روز مارمولک دوباره حیوانات را دور خود جمع کرده و عیب جدیدی از حیوان سبز کشف کرده از آن‌ها می‌خواهد به حرف او گوش کرده و این بازی جدید را با او همراهی کنند. همه حیوانات با صدای بلند آهی می‌کشند و …

اینجا داستانی بود از عکس طنز و خنده دار حیوانات عجیب در جنگلی زیبا و در ادامه عکس های قبلی، به نظر شما آن حیوانات به حرف‌های مارمولک گوش کرده و بازی جدید را اجرا می‌کنند!

 

 

 

 

دیگر عکس‌های طنز و سرگرمی در اینجا