عکس خنده دار خانه پلیس و فرار و بی اعتنایی مجرم در یک جنگل زیبا با نمایشی طنز به شکار و آزار بی‌رویه حیوانات کنایه می‌زند.

اینجا جنگلی زیبا در مکانی نا معلوم است. آقای شکارچیِ گربه نما سگی نیمه جان را زیر بغل گرفته و بی اعتنا به همه چیز در حال عبور از صحنه جرم است.

خانه پلیس بلافاصله با چشمانی از حدقه بیرون آمده به این شکارچی هشدار می‌دهد که بنام قانون ایست!

اما شکارچی بی اعتنا می‌رود و زیر لب می‌گوید برو بینم بابا قانون کیلو چند! خانه پلیس دوباره هشدار می‌دهد که ایست و سگ را بیانداز زمین. شکارچی به حرکت خود ادامه می‌دهد، پلیس فریاد می‌کشد که بایست، اما او وقیحانه نمی‌ایستد.

خانه با عصبانیت تمام دستانش را بلند می‌کند و دوباره فریاد می‌کشد که بنام قانون ایست. گربه دوباره و این بار بلندتر می‌گوید، قانون کیلو چند.

در اینجا ببینید:

پلیس اصلحه‌ای برای توقف شکارچی ندارد و درختچه کنار دست خود را بلند می‌کند و به سمت شکارچی می‌اندازد. فرد گربه نما یا همان شکارچی، زمین افتاده و با عصبانیت دوباره بلند می‌شود و گلوله خود را به سمت خانه پلیس نشانه می‌رود.

او چندین تیر به سمت خانه شکلیک می‌کند، اما هیچکدام به او برخورد نمی‌کند و انگار پلیس گلوله‌ها را می‌بلعد.

پلیس دیگر حجت را تمام شده می‌بیند و دست خود را بلند می‌کند و با شدت تمام بر سر شجارچی می‌کوبد، سگ نجات پیدا کرده و مجرم به دام قانون می‌افتد.

همه چیز خوب و خوش و خرم به پایان می‌رسد تا کسی ناراحت نشده و همه چیز بر میل و مراد همه باشد، بجز آن شکارچی گربه نما که باید به سزای عملش می‌رسید.

دندش نرم کسی که خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند. اینجا داستان طنز خانه پلیس و بی اعتنایی مجرم در یک عکس زیبا و خنده دار بود، موفق باشد.

 

 

 

 

عکس‌های طنز و سرگرمی رافان‌نیوز در اینجا