سگ ناز، پیاده روی خنده دار پنگوئن ها و تعجب جالب توجه دو گربه در عکس هایی طنز و خنده دار را، در اینجا مشاهده می کنید.

حیوانات و حرکات جالب توجه آن ها همواره نگاه ها را به سمت خود می کشاند و از دل این ژست هاست که سوژه هایی طنز و خنده دار در عکس ها شکل می گیرد.

در زیر سه عکس خنده‌دار و جالب از حیوانات را مشاهده می کند.

در اولی سگی با قیافه معصوم و ناز دیده می‌شود، دومی تعجب خنده دار دو گربه را به نمایش می گذارد و سومی نیز پیاده روی خانوادگی پنگوئن ها را به نمایش گذاشته است.

عکس طنز حیوانات

در اینجا ببینید و بخوانید:

طنز خنده دار گربه ها

 

طنز خانوادگی پنگوئن ها

برای دیدن سایر تصاویر طنز و خنده دار باید روی عکس های طنز کلیک کنید.