ژست های حیوانات در مواقع و شرایط مختلف گاها طنز و جالب به نظر می رسد، در اینجا عکس خنده دار ژست یک قورباغه در جنگل و در مواجهه با دیگر حیوانات دیده می شود.

اینجا دشتی بزرگ در خارج شهر است و حیوانات مشغول گذران وقت و بازیگوشی هستند.

ژست قورباغه نشان می دهد که با دیگر حیوانات قهر کرده و احتمالا از بازی آن ها کنار کشیده است.

گربه جلو آمده و خواهان بازگشت اوست، اما قورباغه همچنان از بازگشت به جمع حیوانات سر باز می زند.

گربه التماس می‌کند، اما قورباغه دست به سینه رو بر می گرداند (همانگونه که در عکس طنز بالا دیده می شود). ماجرا چیست که قورباغه حاضر نیست به جمع دیگر حیوانات بازگردد.

به چند دقیقه قبل باز می گردیم، البته این چیزی است که در این لحظه از تصور قورباغه می‌گذرد؛ حیوانات مشغول بازی هستند و در آن هر کدام نقشی دارند.

در اینجا بخوانید:

اینجا داستان یک عکس طنز و خنده دار از حیوانات در یک دشت بزرگ خارج از شهر است، لطفا به ادامه داستان توجه کنید؛

در یک بخش قورباغه قرار بوده که چشم خود را بسته و بقیه در مکانی پنهان شده و او با چشمان بسته از طریق صدا و بوی آن ها، پیدایشان کند.

هر کدام در جایی پنهان شده و قورباغه نزدیک می شود تا از طریق صدا و بوی آن‌ها به آن‌ها برسد.

ناگهان گربه شیطنت می کند و با غرشی ترسناک زیر بغل او ظاهر می شود، قورباغه که زهره اش ترکیده به پشت سر پرت می شود و باد پر صدایی از شکمش به بیرون می جهد.

قورباغه که از این اتفاق به شدت سرخورده شده، با ناراحتی بازی را ترک کرده و آنجا نشسته است.

آری حالا گربه به قول معروف می خواهد از دل او در بیاورد و او را به بازی برگرداند. قورباغه امتناع می‌کند و گربه نیز که بچه تخس داستان است جلو رفته و با یک پس گردنی محکم او را دوباره به زمین می زند و می گوید ؛ نه گفتم بیا بریم بازی !

آخرش حیوانات دوباره به بازی خود ادامه می دهند و این بار گربه چشمانش را می بندد. اینجا داستان عکس طنز و خنده دار حیوانات در یک دشت بزرگ خارج از شهر بود.

به نظر شما واکنش قورباغه چیست؟ او رفتار گربه را با یک شوخی خرکی دیگر جبران می کند؟ …

 

 

دیگر عکس های گرافیکی طنز و سرگرمی در اینجا