واکنش جالب و خنده‌دار چند حیوان (گربه، خفاش و خوک خاکی) در قبال سوختگی از نشستن روی سنگ داغ، عکس طنز و زیبایی را رقم زده است.

در ساحل دریا هستیم، خورشید مستقیما بر سنگ‌های روی زمین می‌تابد و آن‌ها را بسیار داغ کرده است. از طرفی وجود ابر و جرقه آن‌ها هم نوعی بر حرارت افزوده و آتش کوچکی بوجود آورده است و دود قابل مشاهده‌‌ای رقم زده است.

ابتدا گربه‌ای از راه می‌رسد و قصد استراحت دارد. روی سنگی که حرارت دیده است، می‌نشید و به یک باره از شدت سوختگی به هوا می‌پرد و واکنش او بسیار جالب و بنوعی خنده‌دار است.

کمی بعد نوبت خفاش می‌رسد، او از بالا چند چیز قرمز رنگ می‌بیند و از روی کنجکاوی به زمین می‌آید و سعی می‌کند خود را به آن‌ها نزدیک کند.

دستش را نزدیک می‌کند و بطرف سنگ‌های که نمی‌داند چیست، می‌برد و می‌خواهد یکی را بردارد که دست و بالش بشدت می‌سوزد. بال سوخته را در آغوش می‌گیرد و از شدت سوزش فریاد می‌کشد.

دیگری خوک خاکی است که وارد می‌شود. او حتی پوست نازک و بدون مویی دارد که به نظر حساس‌تر از پوست گربه و خفاش است. او سنگ‌های قرمز شده از گرمای زیاد را می‌بیند و می‌خواهد ببیند که چرا به این شکل هستند.

دستش را نزدیک می‌کند و حرارت را از نزدیکی احساس می‌کند و بصورت بدیهی نزدیک‌تر نمی‌شود تا نسوزد. او مانند انسانی است که دستش را نزدیک شعله گرفته و با احساس حرارت اندکی اوووف می‌گوید.

عکس جالب و طنز واکنش خنده‌دار چند حیوان نسبت به سوختگی در ساحل شامل ژست‌های خاص گربه، خفاش و خوک خاکی است که تصاویر جذابی را به نمایش گذاشته است.

همچنین دیگر عکس‌های طنز رافان‌نیوز را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید و در صورت علاقه نظر و پیشنهاد خود را به ما منتقل کنید.

 

عکس طنز و جالب از یک گربه و واکنش خنده‌دار او نسبت به سوختگی

 

عکس جالب و طنز از یک پرنده

 

عکس جالب و خنده‌دار واکنش خوک خاکی به گرما