جنگ رستم دستان و کرونا ویروس را در قالب یک شوخی و عکس طنز می‌توان مشاهده کرد و مبارزه‌ای جالب را در سه فریم مختلف دید.

ویروس کرونا نزدیک به دو ماه است که زندگی بشر را مختل و تمام امور و همایش‌های اجتماعی را به حالت تعلیق در آورده است.

دولت‌ها پویش جهانی در خانه بمانیم به راه انداخته‌اند و اقتصاد جهان رو به روز در شرایط وخیم‌تری قرار می‌گیرد.

در این بین اما مردم سعی می‌کنند با شوخی با کرونا از شدت ناراحتی این بحران جهانی بکاهند.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مردم سعی می‌کنند تا به هر شکلی یک داستان جالب و طنز از ویروس کرونا بسازند.

عکس طنز و جالب جنگ رستم دستان با کرونا در نوع خود حوادث جالب توجهی را رقم می‌زند.

ویروس کرونا به منطقه تاریخی تخت جمشید وارد می‌شود و سعی می‌کند منطقه را آلوده کند.

به یک باره رستم دستان که انگار بتازگی از خواب بیدار شده وارد می‌شود و قصد مبارزه و جنگ با او را دارد. ویروس او را فرا می‌خواند تا در آغوش گرفته و آلوده‌اش کند.

اما رستم دستان زرنگی کرده و سنگ بزرگی را برداشته و به سمت او حرکت می‌کند. رستم سنگ را بلند کرده و محکم بر سر کرونا می‌کوبد.

این کار کافیست تا کرونا شکست سختی از رستم دستان خورده و در آستانه نابودی کامل قرار بگیرد.

رستم پس از شکست دادن کرونا به منطقه زندگی خود در توران خانه شاهنامه بر می‌گردد تا به غول کشی خود ادامه دهد.

احتمالا رستم در وسطای خوان پنجم سری هم به تخت جمشید زده تا ایران را از شر ویروس مخرب رهایی بخشد.

به امید اینکه هر چه زودتر این بحران بزرگ جهانی در ایران و جهان ریشه کن شده و زندگی بشر به حالت عادی بازگردد.

 

طنز کرونا در جنگ با رستم دستان

 

عکس طنز جنگ رستم دستان با کرونا

 

عکس طنز کرونا در جنگ رستم دستان و شوخی جالب با این ویروس

 

 

 

 

 

 

سایر عکس‌های طنز و سرگرمی در اینجا