عکس طنز گربه‌ها در آپارتمان بیان‌کننده حالت‌های جالب و ژست‌های خنده‌دار گربه‌ها در یک آپارتمان است. 

در این پست دو عکس از ژست‌های مختلف گربه‌ها مشاهده می‌شود که در نوع خود جالب است. اینکه یک گربه روی مبل ژست گرفته و گربه دیگر که انگار شوهرش است با عصبانیت به او پرخاش می‌کند.

احتمالا خانم گربه از شوهرش ناراحت است و قصد دارد خودش را برای او لوس کند و ژست قهر بگیرد. شوهر هی داد می‌زند که زن برو و یه غذایی بیار بخوریم ولی فایده‌ای ندارد و زن هنوز از ژست خود خارج نشده است.

آری در گربه‌ها هم قهر زن و شوهر را می‌توان مشاهده کرد و جالب بی‌اعتنایی زن به شوهر است و ژست لوس شدن او !

اما در عکس دوم بچه گربه را می‌توان دید که مشغول درس خواندن است و روی مبل و کتاب خوابش برده است. شاید این سربه‌هوایی و بازیگوشی بچه‌ها در زمان امتحان را نشان می‌دهد.

احتمالا بچه گربه زمان درس خواندن چرت زدنش آمده و بعد از چند خمیازه ناشی از دیدن کتاب و درس‌ها به خواب رفته است. حال نیز مادر او در حال حرص خوردن از دست فرزندش است.

عکس طنز گربه‌ها در آپارتمان را باید از دید تخیل این صحنه‌ها در ذهن نگریست و به محتوای طنز آن پی برد هر چند که حضور گربه در آپارتمان و روی مبل، خود درون‌مایه طنز دارد.

ژست‌های گربه‌ها نیز بر طنز تصاویر افزوده است تا دو عکس خنده‌دار از ژست‌ها و حالت‌های مختلف چند گربه را به نمایش درآورد.

 

عکس طنز گربه در آپارتمان و ژست خاص او

 

عکس خنده‌دار درس خواندن گربه و خواب او روی مبل

عکس‌های خنده‌دار گربه‌ها در آپارتمان

 

دیگر عکس‌های گرافیکی طنز را می‌توانید در اینجا پیگیری کنید.