عکس های خنده دار حیوانات با نمایش تصاویری طنز از یک خوک عروس مانند، دو پرنده غیرتی و یک شتر مرغ جدی سعی کرده شوخی های تصویری جالبی را به نمایش درآورد.

تصاویر خنده دار حیوانات کم نیستند و این بار سه عکس جالب و طنز از سه حالت مختلف حیوانات به تصویر کشیده شده است.

یک خوک که با لباس عروس آراسته شده،

یک شتر مرغ که سرش را جلوی دوربین عکاسی قرار داده و مشخص نیست جدی است یا بغض دارد،

و دو پرنده غیرتی که خواهر خود را احاطه کرده اند، همگی عکس های خنده‌داری را به نمایش می گذارند.

ژست خنده دار یک پرنده

طنز و خنده دار از حیوان با لباس عروس

عکس طنز پرنده های غیرتی

دیگر عکس های طنز و خنده دار از حیوانات را می توانید در اینجا دنبال کنید.