عکس های خنده دار حیواناتی چون روباه، موش و گربه در زیر همگی تصاویر طنزی را ساخته که می تواند بسیار جالب توجه باشد.

در زیر تصویری از یک روباه که انگار با تمام وجود زوزه می کشد،

یک موش که به شکلی معصومانه روی پای یک انسان سرش را گذاشته و استراحت می‌کند،

و یک گربه که با یک اشاره انگشت یک انسان ترسیده و دستانش را به نشانه تسلیم شدن بالا برده است،

همگی تصاویر شاد، طنز و خنده‌داری را از حیوانات به نمایش گذاشته‌اند.

طنز و خنده دار از روباه

عکس طنز حیوانات ؛ یک موش

عکس خنده دار گربه ترسو

دیگر عکس های طنز و خنده دار رافان نیوز از سراسر وب را می توانید در اینجا مشاهده کنید.