عکس های طنز و خنده دار حیوانات از ژست خاص یک اردک، تا یک گربه در حال خواهش و یک گربه‌سان که با سرک کشیدن دنبال ارضای کنجکاوی خود است، را به تصویر کشیده است.

هر تصویری می تواند برداشت و مفهوم مخصوص به خود را داشته باشد، اما در اینجا سعی شده عکس هایی خنده دار از حیوانات به نمایش درآید.

در زیر عکسی از یک اردک، تصویری از یک گربه کوچک که در حال خواهش کردن است و همچنین در ادامه آن نیز یک گربه که مشغول سرک کشیدن است دیده می شود.

عکس طنز اردک

عکس خنده دار گربه ملتمس

طنز خنده دار از یک گربه

دیگر عکس های طنز و خنده دار از دنیای حیوانات برگرفته از دنیای وب را می توانید در اینجا مشاهده کنید.