عکس های طنز جدید حیوانات در حالات و شرایط مختلف تصاویر خنده داری را نمایش می دهد.

حیوانات در حالات مختلف تصاویر خنده داری را می سازند که بیش تر به دلیل حرکات نامتعارف آن ها است.

عکس طنز و خنده دار حیوانات

داستان از این قرار است که این آقا از قرار معلوم آدم بد قصه امروز، این بالاست. قلیون می کشد و برای همه اودروم بولدروم می کند.

در پس پرده قصد دارد فتنه‌ای بر پا کند و مشکلاتی برای این پسر جوان به وجود آورد. کدام پسر، این پسر که اینجا در زیر می بینید.

طنز حیوانات

این پس جوان مشغول دانه آوردن است و از این طریق نانی می خورد. دسته ای که آورده بسیار کوچک است، اما انگار همین کوچک هم او را سیر می کند.

او این دانه ها را از فرد زیر می گیرد، او است که منطقه را بین جوان هایی از قبیل این جوان تقسیم کرده است.

عکس خنده دار حیوانات

اینجاست، این همان فردی است که منطقه را تقسیم کرده است.

آن قلیان به دست به این فرد گفته است که این جوان فلان است و فلان است، او اهداف خود را دنبال می کند و می خواهد با تحت فشار قرار دادن جوان به اهداف خود برسد.

جوان با خود می گوید حاشا و کلا اگر به اهدافت برسی، همین شده که با هم به اختلاف خورده اند و این قلیان به دست می خواهد به هر شکلی شده هم تلافی کند و هم به هدف خود برسد.

از این رو او هر روز به این فرد تقسیم کننده زنگ می زند و او را عاصی کرده است. او هم می خواهد که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما او بین آن ها گیر افتاده و دستش هم از سیخ می سوزد و هم از کباب!

در اینجا ببینید و بخوانید:

همه جلز و ولز می زنند، اما جوان را ببینید که سرش به کار خود است و هیچ ککش هم نمی گزد. سرش را به زیر انداخته و فارغ از هر نتیجه‌ای به کارش ادامه می دهد.

خدا به جوان وعده داده که از تو حرکت و از من برکت، پس خدا با اوست و همین امر مرد قلیان به دست را جری تر کرده تا ضربه بیش تری به جوان وارد کند.

به نظر شما سرانجام این جوان چیست و چه خواهد شد؟

تقدیر و سرنوشت بر خدا معلوم است و با توجه به اینکه او خالق همه موجودات هستی است به خوبی از تمام واکنش و انتخاب های آن ها با خبر است و می داند سرانجام و واکنش همه موجودات چیست.

آیا این جوان به سمت آن مرد قلیان به دست کشانده می شود یا به راه خود ادامه می دهد.

اما این جوان با همه جوان ها فرق دارد، با هر ضربه انگار نیروی بیش‌تری گرفته و پخته تر و کامل تر با خصم قلیان به دست مبارزه می کند، آری این اراده ها است که سرنوشت و تقدیر هر کسی را رقم می زند.

و این همان حدیث لایتناهی است که می گوید از تو حرکت و از من برکت. پس هر چه مسیر حرکت سنگلاخی تر باشد، برکتش بیش تر است.

هر چند که صبر بیش تری را هم طلب می کند و همین برکت بیش تر پاداش صبر بیش تر است.

برای دیدن سایر عکس های طنز و خنده دار، البته با داستان های خنده دار تر می توانید اینجا را کلیک کنید.