عکس های طنز و خنده دار حیوانات این بار فوکول های جذاب را سوژه کرده است تا بلکه با روایت داستانی جالب همگان را به وجد آورد.

عکس ها همواره روایتگر موضوعات مختلف و داستان های جور وا جور هستند.

بیرون کردن روایتی طنز با محتوای خاص همواره از دل این عکس ها سوژه های خنده داری را ساخته است.

داستان عکس های زیر روایت دو فوکول جذاب است که هر دو مشتریان زیادی دارند.

از قضا در مزرعه داخلی احمدالدوله جاسمی اعتقادی به یکی از آن ها ندارد و در مقابل شیفته دیگری است.

شما قضاوت کنید، این دو فوکول قشنگ از نظر زیبایی و جذابیت چه تفاوتی با هم دارند؟

طنز خنده دار از شتر

عکس خنده دار شتر

خلاصه اینکه در مسابقه فوکول قشنگی در مزرعه داخلی همیشه این یکی هست و همه بارهای مهم روی دوش اوست و حالا پس از مدتی انگار همه در مواجه با او احساس تکرار و بیش از حد فوکول قشنگی دیدن را تجربه می کنند.

بیش از حد فوکول قشنگی دیدن مثل بیش از حد شیرینی خوردن است، انگار دل را زود می زند.

در این اثنا یک خدا خیر داده، اما نداده ای، که خیلی زود شیرینی دلش را می زند، این موضوع را احساس کرده و می گوید حالا که در این اثنا دو فوکول قشنگ دارید آن یکی را هم وارد کارزار کنید تا بارهای منفی از روی دوش این فوکول قشنگ برداشته شود.

در اینجا ببینید و بخوانید:

مخصوصا برای یک روز بخصوص و ویژه که شرایط خاصی را به وجود آورده است.

حتی دو فوکول قشنگ هم کم است و باید سه و چهار فوکول قشنگ باشد تا این تنوع، جذابیت و توازن و یکدستی رو به بالا ایجاد کند.

این گفته سوء برداشت ایجاد کرده و مشکل داشتن آن یک خدا خیر داده، اما نداده، با این فوکول قشنگ را می نمایاند.

در حالی که مگر می شود سرمایه های فوکول قشنگ را نادیده گرفت و از آن ها چشم پوشی کرد.

به هر حال جذابیت عکس های طنز در این است که همه با هم و در کنار هم بودن را تداعی کند، اینگونه نیست !

عکس طنز حیوانات ؛ سنجاب ها

از طرفی یادآوری این نکته ضروری است که اسم آن خدا خیر داده، اما نداده، بیش تر برای جنبه های زیبایی انتخاب شده وگرنه همه ما می دانیم که خوان نعمت خدا برای همه مخلوقاتش گسترده است و این بندگان هستند که نمی دانند و شاید هم بلد نیستند از این خوان گسترده استفاده کنند.

بنابراین همه ما می دانیم که خدای بزرگ همواره به همه، خیر داده، می دهد و خواهد داد، فقط ما باید راه استفاده و پیش گرفتن این خیر را یاد بگیریم.

این یک داستان ساده و کمی هم شوخ بود، خیلی آن را جدی نگیرید و برای دیدن دیگر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب، به اینجا مراجعه کنید.