عکس های طنز میمون ها در حالات و شرایط مختلف تصاویر خنده داری را از آن ها خلق کرده است که در نوع خود جذاب و دیدنی است.

در اینجا چند میمون در حالات و شرایط مختلف دیده می شود که تصاویر جالبی و خنده‌داری را رقم زده اند.

عکس طنز و خنده دار میمون ها

موتورسواری و حریف طلبیدن برای مسابقه سرعت ! 😀😁😂😁😀😁

عکس خنده دار میمون

من خودم را با بیل جمع می کنم تا زمین به خوبی حال بیاید !  😎😂😁😀

طنز و خنده دار از حیوانات

کسی که خربزه می خوره پای لرزش هم باید بایسته ! 😣😏😏😫😂😂

سایر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب را می توانید در اینجا مشاهده کنید.