عکس های طنز و خنده دار زیر به نشستن شاد گونه یک گاو ، حضور یک گربه در بین بچه های گربه دیگر و سیب خوردن یک سنجاب بازیگوش قابل مشاهده است.

دیدن عکس هایی از واکنش های جالب حیوانات هیچ گاه خالی از لطف نبوده است و در اینجا نیز سه عکس جذاب و خنده دار به شکلی طنز گونه به تصویر کشیه شده است.

عکس خنده دار گاو خندان

بیش تر به دامادی می ماند که انگار سر سفره عقد منتظر بله گفتن عروس است، قند در دلش آب شده و دیگر اثری هم در آن نمانده ، اما قیافه اش چیز دیگری می گوید !

طنز سنجاب بازیگوش

انقدر با اشتها و با ولع سیب رو می خوره که من هوس سیب کردم، برم برم یک سیب بخورم که حسرت سیب به دلم نماند !

کمی بعد؛ یادم آمد که چند دقیقه پیش آخرین سیب را خورده بودم و در حسرت سیب باید روزهایی را پشت سر بگذارم !

عکس طنز و خنده دار گربه در بین خانواده دیگر

آهای یو .. تو اینجا چیکار می کنی اشتباهی اومدی، اینا خانواده تو نیستند !

گربه : داداش چه فرقی می کنه ، ما با هم این حرفا رو نداریم ، بالاخره یک لقمه بخور و نمیری هست با هم می خوریم دیگه ! ها ! ..

با نگاهی به سایر عکس های طنز از دنیای وب در اینجا از دیدن تصاویر خنده دار و دیدنی اکثرا حیوانات لذت ببرید.