عکس های طنز و خنده دار زیر از گربه داغون تا سنجاب های بازیگوش را به تصویر کشیده و روی مقایسه ببر و گربه نیز دست گذاشته است.

ببر و گربه در مقابل هم ایستاده و رژه می روند، از نظر شما کدام یک بهتر هستند !

در اینجا انگار ببر ما کمی مظلوم نشان می دهد و یک سر و گردن از گربه که با چشمان از حدقه بیرون آمده او را تماشا می کند، پایین تر است.

به راستی چرا این ببر تا این حد از موضع ضعف به گربه نگاه می کند ! شاید هم یک کار ضروری دارد و رویش نمی شود آن را بیان کند.

طنز و خنده دار مقایسه گربه و پلنگ

این گربه هم انگار زیر سختی های زنگی خم شده و سرش را به دیوار می کوبد، به راستی مشکلات او چیست؟

شاید اجاره خانه اش عقب افتاده و یا شاید هم زیر بار خواسته ها و غرغر کردن های همسرش کمرش شکسته !

عکس طنز گربه داغون

دو سنجاب ، دو بازیگوش ، دو عاشق ، دو دعواکن بر سر یک چیز، دو زلزله ۲.۲ ریشتر، دو .. دو .. دو .. و دو تایی که یکی از آن ها دیگری را پرتاب کرده است ، آ ههههه

عکس طنز و خنده دار حیوانات ، سنجاب ها

همچنین برای دیدن دیگر عکس های طنز و خنده دار رافان نیوز می توانید اینجا را کلیک کنید.