در این عکس های طنز و خنده دار چند موقعیت جالب از ترس یک گربه از سگ ها ، سیلندر گاز روی در و لباس عجیب لک لک ها دیده می شود.

حیوانات همواره و ناخواسته با حرکات عجیب خود سوژه طنزی می سازند، چرا که برخی رفتار های خارج از عرف خود در خود طنز نهفته و جذابیت بصری دارد.

همین است که بیش تر حرکات خارق العاده حیوانات به دید ما شوخی و جذاب می آید.

در اینجا چند عکس خنده دار و جالب مشاهده می کنید که به نوعی یک روایت جالب و خنده دار را به نمایش می گذارند.

عکس طنز و خنده دار ترس گربه از سگ ها

عکس های شوخی و خنده دار

مثلا در عکس فوق ما یک گربه را می بینیم که از ترس سگ ها در شیاری پنهان شده است. گویا او در خیابان در حال حرکت بوده که از انتهای آن دو سگ را می بیند که در حال عبور هستند.

او هم که ذاتا از سگ می ترسد در کوچه نزدیک به خود پنهان شده تا سگ ها عبور کنند. در آن لحظه قیافه گربه و صدای قلب او دیدن و شنیدن دارد.

طنز سیلندر گاز

در این عکس هم یک سیلندر گاز در بالای یک در نیمه باز جا ساز شده است. بد بخت آن کسی که در را باز کند، نه ؟

فرض کنید یکی با یکی دیگر دشمنی دارد و می داند به زودی می خواهد وارد اتاق شود، این گاز را گذاشته تا وقتی در را باز کرد مستقیما روی سرش بیافتد.

عجب صحنه دردناکی !…

طنز و خنده دار اردک ها

اینجا را به ببینید، انگار دختر بچه های کوچکی هستند که در عروسی ها لباس های عروس پوشیده و این طرف و آن طرف می روند.

نه شاید هم اینجا نمایشگاه مد است و این اردک ها رژه می روند تا لباس ها بر تنشان جلوه کرده و مورد پسند بینندگان همایش برای خرید واقع شوند ! …

این عکس های طنز و خنده دار خوب بودند. این عکس های گرافیکی طنز را هم در اینجا ببینید.