خواب ناز گربه ، لم دادن کانگورو و فکر کردن جالب توجه یک خرس در عکس های طنز و خنده دار زیر قابل مشاهده است.

طنز و خنده دار در رفتارهای نامتعارف حیوانات به خوبی خود را نشان می دهد و تصاویر جالبی را برای ببینده به نمایش می گذارد.

در زیر نیز سه عکس بسیار جالب و خنده دار از حیوانات قابل مشاهده هستند که در آن خواب ناز گربه ، لم دادن کانگورو و فکر کردن جالب خرس به تصویر کشیده شده اند.

عکس طنز خوابیدن ناز گربه

 

لم دادن خنده دار کانگورو

 

طنز و خنده دار فکر کردن خرس

 

دیگر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب را در اینجا دنبال کنید.