عکس های طنز و خنده دار حیوانات داستان جالب و خاص گربه ای را نشان می دهد که با حیله گری های میمون پلید در دام سگی افتاده است.

عکس های خنده دار زیر سه تصویر جالب و طنزگونه از دو میمون و یک گربه و یک سگ را نشان می دهد.

ترتیب آن ها به شکلی است که این میمون پلید که در زیر می بینید و در حال لیس زدن کیم میوه‌ای خود است، با حیله گری خود میمون جوان را می فریبد.

طنز و خنده دار میمون پلید

دیدید،، واقعا خباثت از سر و روی او مانند آبشاری پرفشار می چکد.

خلاصه آن میمون پلید به این میمون جوان که در زیر می بینید، می گوید، آن گربه که چند خط پایین تر می بینید، ساده اندیش است و زود سرش کلاه می رود.

می خواهد به جنگل پشتی برود تا از دسترس من (برای آزار رساندن به او؛ این جمله را در دلش می گوید) خارج شود.

تو بیا و در بیخ گوش او مزخرفاتی و عراجیفی که در گوش تو می گویم بلند بلند فریاد بکش تا من به هدفم برسم.

عکس طنز میمون

میمون جوانی که نوکر بی جیره و مواجب آن میمون پلید است، اینجاست، همانی است که در بالا می بینید.

خلاصه اینکه میمون جوان آن گربه زبان بسته را تحت فشار قرار می دهد و آن گربه به اتاق مورد نظر می رود.

به محض رسیدن گربه، سگی از راه می رسد و حالا گربه در دام سگ افتاده است.

در اینجا ببینید و بخوانید:

اما این گربه آن گربه ای نیست که به راحتی خود را تسلیم شده بیابد.

او پرشی بلند می کند، چارچوب بالایی در را می گیرد، خود را رها می کند، با یک ضربه دیدنی باندائه دولیو چاگی یا همان “یوپ کوروگی” سگ را از پا درآورده و بی هوش می کند.

در نهایت با یک چرخ و فلک و یک نیم وارو به زمین می نشیند.

عکس خنده دار از یک گربه ترسو

گربه بر می گردد و پشت سر میمون جوان می ایستد، میمون جوان در یک لحظه سرش را برگردانده و با دیدن گربه زبان بسته به شدت جا خورده و سنکوپ می شود.

میمون خشک شده به پس سر می افتد و میمون پلید با دیدن این صحنه به شدت عصبانی شده و محکم دستش را به زمین می کوبد.

در زمین حفره ای باز شده، اما دست این میمون پلید هم شکسته است.

خلاصه اینکه گربه زبان بسته ما به سرمنزل مقصود می رسد و در جایی که باید می ایستد.

از این داستان می توان نتیجه گرفت که برای رسیدن به سر منزل مقصود، علاوه بر تلاش و پشتکار باید به فنون تکوانده و ژیمناستیک هم مسلط بود.

به امید اینکه از عکس های طنز و داستان جالب آن‌ها رضایت داشته باشید، دیگر عکس های خنده دار را می توانید در اینجا دنبال کنید.