عکس های طنز و خنده دار زیر شامل قیافه متعجب و جالب دولفین ها و همچنین چند سگ است که تصاویر شوخ و زیبایی را نمایش می‌دهد.

واکنش های متفاوت و خاص حیوانات در مواقع و شرایط مختلف، همواره سوژه های طنزی را به مخاطبان می‌دهد.

سوژه های طنزی که گاهی اوقات شکار شده و عکس های خنده داری را به نمایش می گذارند.

در اینجا نیز سه عکس طنز از تعجب خنده دار دولفین و سگ‌ها و همچنین خنده جالب و شیرین یک دولفین دیگر مشاهده می شود.

خنده طنز دولفین

خنده ای از ته دل پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا 😎😎😎

حالا او به راستی برای چه می خندد ، برای شکایت های ترامپ، برای پیروزی بایدن یا برای …

عکس طنز و خنده دار دولفین ها

چرا قیافتو اینجوری میکنی ! من می ترسم ! – پاسخ طرف مقابل : می خواهم تو اون روی من رو هم ببینی !

عکس خنده دار سگ ها

چشمان از حدقه بیرون زده برای دیدن چیست؟ برای دیدن کیست؟ آن کیست که ایشان را اینگونه متعجب کرده است؟

پاسخ روشن است ؛ آن ها تابلوی بورس تهران را مشاهده کرده و اینگونه به بهت و حیرت فرو رفته‌اند.

همچنین می‌توانید دیگر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب را در اینجا مشاهده کنید.

 

 

 

عکس های گرافیکی خنده‌دار و سرگرمی در اینجا