عکس های طنز و خنده دار زیر از ژست خوانندگی گربه تا سلفی جالب حیوانات را به شکل جذاب و زیبایی به نمایش گذاشته است.

حیوانات همواره سوژه های خوبی برای شکار لحظه های طنز هستند و رفتار های خارق العاده آن ها تصاویر خنده داری را در بیش تر اوقات ساخته است.

در اینجا نیز چند لحظه خارق العاده از حیوانات دیده می شود که تصاویر خنده داری را رقم زده اند.

یک گربه در حال خوانندگی و با میکرون در دستش، عکسی زیبا و خنده دار را تشکیل می دهد.

در طرف دیگر تصویری از یک گربه نشان داده می شود که انگار در حال سلفی گرفتن از خود و دیگر حیوانات است.

شتری هم که سرش را جلوی دوربین عکاسی آورده و یک سلفی طنز ساخته است.

همگی عکس هایی هستند که به شکلی جالب بیننده خود را می خندانند و روحیه شادی به او می دهند.

طنز و خنده دار از خوانندگی گربه

عکس طنز سلفی گربه و حیوانات

عکس خنده دار سلفی شتر

دیگر عکس های طنز و خنده دار از سراسر وب را می توانید در اینجا دنبال کنید.