از قیافه خنده دار یک پرنده تا زبان کشیدن سگ و دست اشاره دیگر حیوان همگی در عکس های طنز و جالب زیر دیده می شوند.

همواره سوژه های خنده دار مورد توجه مردم بوده و بلافاصله در عکس های طنز شکار شده اند.

در اینجا نیز چند سوژه بسیار جذاب از سراسر وب را می بینید که شکار های جالب توجه و طنزی را به نمایش گذاشته اند.

عکس خنده دار یک پرنده

طنز ۱؛ عجب لبخند ملیح و دلپسندی، عجب قیافه‌ای نمی دانم چرا هر موقع این عکس را می بینم دل درد می گیرم ؛ البته از خنده زیاد.

در اینجا ببینید:

طنز سگ بی ادب

خنده دار ۲؛ ببین عزیزم، دهنت رو باز کن ببینم کرونا داری یا نه، زبونت رو بکش بیرون ببینم.

عجب زبون دار هم هستی، آخه ان قدر زبون یک سگ دراز میشه !

عکس طنز جالب حیوانات

خنده دار ۳؛ سلام دوستان، من رسیدم، حالتون خوبه، چه خبرا، سر کیفید ؟ ؛ خوب من دیگه باید برم کاری نداری؟ خداحافظ من رفتم.

برای دیدن سایر عکس‌های طنز و خنده دار و از سراسر وب می توانید اینجا را کلیک کنید.