عکس گرافیکی اجتماعی انقلاب اسلامی سعی کرده به یکی از کلیدی ترین جملات امام خمینی پس از پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بپردازد و نشان دهد که مسیر درست این است که هر کسی وظیفه خودش را به درستی انجام دهد و کار درست را سر لوحه تفکر و توجه خود قرار دهد.

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود که پس از چیزی نزدیک به ۱۵ سال خواست عمومی برای تغییر نظام شاهنشاهی به اوج خود رسید و انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی پیروز شد.

اینکه چرا مردم و امام خمینی به سمت تغییر نظام رفتند موضوعی است که بسیار به آن پرداخته شده و باید آن را در عملکرد و تصمیمات اشتباه شاه مخلوع جست و جو کرد.

سرسپردگی بیش از اندازه نسبت به خواسته های قدرت جهانی و حرکت به سمت تغییر اجباری عقاید مذهبی و حتی اجتماعی مردم ایران از مهم ترین دلایل خیزش علیه نظام شاهنشاهی بود.

امام خمینی نیز از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا روز پیروزی انقلاب اسلامی با یک حرکت هوشمندانه و حساب شده انقلاب را پایه گذاری و راهبری کرد.

یک بسیج عمومی در سراسر ایران به راه افتاد و به مرکزیت مساجد فرهنگ خواست عمومی برای تغییر نظام شاهنشاهی با توجه به دلایل منطقی امام خمینی و رهبران انقلاب شکل گرفت.

همین شد که ۲۲ بهمن ۵۷ تیر خلاص بر پیکر نیمه جان نظامی که حالا به معنای واقعی کلمه به نظام استبدادی تبدیل شده بود، وارد شد.

اما پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها پایان کار نبوده و نیست، بلکه آغاز راهی بود که مردم ایران حالا باید با دقت و تلاش بیش‌تری در مسیر آن حرکت می کردند.

در اینجا بخوانید:

شاید در پس نرسیدن نظام جمهوری اسلامی ایران به اهداف اقتصادی خود این باشد که تعداد قابل توجهی از مردم پس از پیروزی انقلاب گمان کردند که کار تمام شده و دیگر دینی بر ذمه ندارند.

با این حال امام خمینی (قدِّسَ سِرّه الشّریف) به درستی این موضوع را درک کرد و در کلیدی ترین جمله خود پس از انقلاب فرمود :

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءالله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.

آری امروز و پس از عبور انقلاب اسلامی از مرز ۴۳ سالگی به روشنی این موضوع را درک می کنیم که همه باید با هم و در کنار هم پس از شناخت توانایی و استعداد خود با استفاده از این توانایی بهترین عملکرد را در حوزه وظیفه و استعداد خود داشته باشیم.

اینجاست که در می یابیم باید به تأسی از سردار سلیمانی به عنوان کسی که همواره بیش ترین توانای و تلاش و نیروی خود را برای انجام وظیفه خود به بهترین شکل ممکن، به کار می بست، یک سردار سلیمانی باشیم.

سردار سلیمانی ایی که توانایی و استعداد خود را شناخته بود و در مسیر آن بیش ترین و باکیفیت ترین خدمت را در راستای سربلندی ایران ارائه کرد.

پس به امید روزی که بیش از ۸۰ میلیون سردار سلیمانی داشته باشیم …